Nytänkande har tagit Piteå till toppen

Piteå kommun har den bästa tillväxten i Norrbottens län i 2018 års tillväxtindex.

Piteå kommun är årets raket i Norrbottens län. Från en blygsam tionde plats för några år sedan ligger Piteå nu i topp när det gäller bästa tillväxt i länet 2018.

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som står bakom utmärkelsen Bästa Tillväxt, som bygger på en granskning av samtliga svenska aktiebolags bokslut. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst och bygger med andra ord på verkliga fakta.

– Att det är högkonjunktur i Sverige råder det ingen tvekan om och det märks verkligen här i Piteå. Industrin går för högtryck, arbetslösheten är rekordlåg och vi ser flera företag som redan har utvidgat sina verksamheter eller har långtgående planer på att göra det, säger Peter Palmqvist som är näringslivschef i staden.

– Att få utmärkelsen Bästa Tillväxt är naturligtvis både roligt och hedrande samtidigt som det stimulerar till fortsatt arbete. Men det är framför allt alla våra framgångsrika företagare som ska känna sig stola över utmärkelsen. Det är också roligt att kunna visa att en kommun som ligger så långt norrut kan ha ett näringsliv som är så expansivt som det i Piteå.

Peter Palmqvist menar att det finns flera framgångsfaktorer till de senaste årens starka utveckling. Han pekar på en grundstomme med flera industriföretag där bland annat de två pappersbruken SCA och Smurfit Kappa är goda exempel.

– Till det ska läggas en rad andra företag som satsat och lyckats, både genom att tänka nytt och använda sig av ny teknik i traditionella branscher. Lindbäcks Bygg, ett i flera generationer familjeägt företag, har utvecklat den traditionella byggbranschen med ett koncept med prefabricerade fabriksbyggda lägenheter i trä. Nyligen invigdes en helt ny fabrik i Haraholmen med kapacitet för 2 000 lägenheter årligen, berättar Peter Palmqvist.

Ett annat företag i samma bransch är Lundqvist Trävaru som använder sig av flexibla modulsatser som gör det möjligt för kunderna att själva designa sin villa, sommarstuga eller carport på internet och sedan få allt levererat på en och samma gång.

– Sunpine är ett tredje exempel på framgångsrikt nytänkande. Vid företagets anläggning tillverkas innovativa och hållbara produkter, bland annat biodiesel av sulfatmassabrukens tallolja. I dag, drygt tio år efter starten, är det ett företag med en omsättning över en miljard kronor årligen. Dessutom investerar man nu 250 miljoner kronor i en helt ny fabrik i anslutning till sin befintliga för att kunna öka produktionen.

– Dessutom pågår just nu byggnationen av en av de största vindkraftparkerna i Europa bara några mil utanför Piteå. När den står klar med 1 101 vindkraftverk i Markbygden, kommer den att producera ungefär 10 TWH varje år. Det motsvarar 6 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Det är ett projekt som betyder oerhört mycket för hela landet och för Piteå i synnerhet. Förutom att vi bidrar stort till en hållbar elproduktion genererar projektet jobb till lokala företag som utför markarbeten, transporter med mera, säger Peter Palmqvist.

Peter Palmqvist pekar också på att besöksnäringen, som genererar många arbetstillfällen i kommunen, har en positiv utveckling i Piteå. Under juni månad i år ökade antalet besökare med 13 procent jämfört med tidigare år som också visade en kraftig ökning. Närheten till Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park, där forskning, innovation och företagande inom kreativa näringar, cleantech och digitala tjänster ingår, spelar också en viktig roll för kommunens framtidsplaner.

– Från den politiska ledningen i Piteå har man under många år haft fokus på företagande och företagandets villkor. Vi har haft flera workshops och möten med det lokala näringslivet som lett fram till där vi är i dag, och resultatet är som synes positivt. Jag tycker att vi har ett gott företagsklimat och vi försöker vara lyhörda och hjälpa företag att driva sin verksamhet i Piteå. I retur har många företag visat att de vill och vågar satsa framåt.

– Det glädjer vi oss mycket åt, avslutar Peter Palmqvist.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se