Nyföretagandet minskade med 18 procent under 2023

En tabell med siffror som visar antalet nystartade företag månad för månad i Sverige.

Antalet nystartade aktiebolag minskade under 2023 med 18 procent och i januari med 4 procent.

År 2023 blev även ur ett nyföretagarperspektiv ett dystert år. Antalet nystartade aktiebolag minskade med 18 procent. Sammantaget startades 49 444 nya aktiebolag, vilket ska jämföras med 60 213 under 2022. Flest bolag startades i de tre storstadslänen.

– En minskning var att vänta, säger Karl Stjerna, VD för Syna som sammanställt statistiken. I oroliga tider avtar människors vilja att ta risk, vilket inte är så konstigt. I stället för att satsa på eget föredrar många att fortsätta i en trygg anställning.

– På kort sikt är det naturligtvis inte bra att tillströmningen av nya företag med nya affärsidéer med potential att växa och skapa nya arbetstillfällen mattas av. Men på lite längre sikt är jag inte orolig. Sverige har en fin tradition av entreprenörskap och många framgångsrika företag, även bland mindre.

Flest nya aktiebolag under förra året startades runt årsskiftena 2022/2023 och 2023/2024. Trots det visade båda månaderna på en sämre utveckling än föregående år.

Nu i januari 2024 startades 5 456 nya aktiebolag, vilket bara är en minskning med 4 procent jämfört med 2023. Så förhoppningsvis ser vi en vändning under 2024.

Se nystartade företag här:
https://kreditrapporten.se/nystartade-foretag-januari-2024

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se