Nu ska det bli lättare för småföretag att få betalt i tid

Med start från och med den 1 mars nästa år är företag med fler än 249 anställda skyldiga att rapportera vilka betalningstider de har till sina underleverantörer.

Skyldigheten till att rapportera vilka betalningstider man har syftar, enligt Bolagsverket, till att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet, vilket av många mindre företag upplevs som ett problem som sats i system.

Syftet med den nya bestämmelsen är också enligt Bolagsverket ett försök att skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa.

Uppgifter som de stora företagen ska lämna avser den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstidensam den andel av fakturor som betalas efter utgången av avtalad betalningstid.

Betalningstiderna ska redovisas separat för underleverantörer med 0-9 anställda, 10-49 anställda respektive 50-249 anställda.

Omkring 1 500 stora företag berörs av de nya reglerna. Den första rapporteringen ska ske den 1 juli-30 september 2023 och det är betalningstiden för fakturor för perioden 1 juli 2022-30 juni 2023 som ska rapporteras.

Om uppgifterna inte kommer in i tid har Bolagsverket möjlighet att förelägga företaget att rapportera in sina betalningstider och samtidigt besluta att företaget annars måste betala ett vite.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se