Nordmaling har perfekt läge för tillväxt i expansiv region

Nordmalings kommun vinner Bästa Tillväxt 2020 i Västerbottens län. På andra och tredje plats kommer Lycksele respektive Norsjö kommuner.

För tredje året på kort tid placerar sig Nordmaling på första platsen i Bästa Tillväxt i Västerbottens län. Det vittnar om något om ett bra näringslivsklimat.

– Det är alltid lika roligt att hamna högt upp på listan över Bästa Tillväxt, säger Conny Nordendahl som är näringslivsutvecklare i kommunen. Den främsta orsaken till att det går så bra, vill jag påstå, är att vi har ett väldigt diversifierat näringsliv.

– Vi har några relativt stora företag men också många mindre. Dessutom är det ingen bransch som är helt dominerande även om många av bolagen är tillverkande företag. En annan fördel som vi märker blir allt viktigare är vårt geografiska läge, mitt mellan Umeå i norr och Örnsköldsvik i söder.

Det största företaget i Nordmaling är SCA:s sågverk, tidigare Rundviksverken, med runt 140 anställda. Ett annat ungefär jämnstort företag är Olofsfors AB som är världsledande när det gäller bland annat tillverkning av band till skogsmaskiner.

– Ett tredje företag är Masonite Beams i Rundvik som tillverkar lättbalkar för både stora och små hus och som haft en bra utveckling under den byggboom som rått under de senaste åren, fortsätter Conny Nordendahl.

– De stora företagen är också duktiga på att anlita lokala underleverantörer, även vid lite större arbeten. Det skapar bra underlag för ett rikt och välmående nätverk av serviceföretag, något som inte märkts minst nu i Coronatider då vi hittills i stort sett sluppit permitteringar och varsel.

– De signaler vi får från de stora företagen är, trots situationens allvar, också positiva. Orderböckerna är fulltecknade åtminstone ett halvår framåt i tiden.

Under de senaste åren har Conny Nordendahl noterat ett ökat intresse bland företag som vill etablera sig i Nordmaling.

– En starkt bidragande orsak är att vi bygger en ny godsterminal i Rundvik med direkt anslutning till Botniabanan. Om allt går som det är tänkt hoppas vi kunna attrahera en eller ett par större etableringar under överskådlig tid.

Inför framtiden hoppas Conny Nordendahl också på att kommunen ska kunna dra mer nytta av det som händer på Umeå universitet.

– Universitetet ligger långt fram inom flera forskningsfält och det avknoppas kontinuerligt nya, högteknologiska företag. Vår förhoppning är att några av dessa ska välja att etablera sig i Nordmaling. För att bättre kunna dra nytta av de möjligheter universitetet erbjuder och synkronisera dessa har sex kommuner runt Umeå startat ett samarbete som förhoppningsvis ska gynna en tillväxt som främjar hela regionen.

Ett område där Conny Nordendahl ser en möjlig tillväxtpotential är inom besöksnäringen.

– Det måste erkännas att vi har förbättringspotential här trots att förutsättningarna borde vara goda. Vi behöver tillsammans med näringslivet utveckla en strategi som bättre tar tillvara på de resurser som finns inom kommunens gränser och också marknadsföra oss.

– Vi har en fin skärgård och fina bad. Men vi har framför allt två vackra dalgångar – Öreälvens och Lögdeälvens dalgångar – med helt unika naturvärden vars förlopp genom landskapet går många miljoner år tillbaka i tiden och som är ett eldorado för sportfiskare och alla andra som älskar vildmarksupplevelser.

– Det är kanske också inom besöksnäringen vi kan få mer fart på nyföretagandet i kommunen. Där har vi inte varit riktigt lika lyckosamma under senare år, men det är också en sporre till förbättring. För även om vi oftast rankas högt för vårt näringslivsklimat får vi aldrig slå oss till ro.

– Det är de företag som startas i dag som kanske är morgondagens storföretag!

Läs mer om Bästa Tillväxt och vilka kriterier som mäts

Resultatlistan – alla kommunernas placeringar i hela landet

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se