Nästan 67 000 nya företag startades 2019


Under 2019 startades det 66 892 nya företag i Sverige. Det är en liten ökning jämfört med 2018 då det startades 66 750 nya företag. Allt enligt statistik från den statliga myndigheten Tillväxtanalys.

Under det fjärde kvartalet minskade dock antalet nystartade företag med 2 procent. En förklaring till detta kan vara att en del väntade till efter årsskiftet då kravet på aktiekapital i Sverige sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Den teorin stöds även av att antalet nystartade handels- och kommanditbolag under fjärde kvartalet minskade med 10 procent.

Hur utvecklingen varit sedan årsskiftet finns ännu ingen statistik tillgänglig.

Läs mer på Tillväxtanalys hemsida

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se