Näringslivet i Vännäs håller samman och hjälper varandra

Vännäs vinner Bästa Tillväxt 2019

Vännäs kommun vinner Bästa Tillväxt 2019 i Västerbottens län. På andra och tredje plats kommer Nordmaling respektive Lycksele.

Vännäs, några mil in i Västerbottens inland, var förr en viktig järnvägsknut. Men sedan några år tillbaka går merparten av åtminstone persontrafiken ute vid kusten, på den nybyggda Botniabanan.

Kris och depp skulle man kunna tro. Men inte, då.

Näringslivet i Vännäs mår alldeles ypperligt. Företagen växer och nyanställer och i dag är kommunens näringsliv väl differentierat. Företag inom försäljning och handel växer och inom entreprenadbranschen vinns upphandlingar både norr- och söderut. Dessutom byggs det nya bostäder för att klara den efterfrågan som finns.

Att säga att det råder Klondyke-stämning är kanske att ta i, men Christin Westman som arbetar som näringslivsutvecklare i kommunen ser optimistiskt på framtiden. Tillförsikten är stor och närheten till Umeå fungerar som ett extra draglok för företagandet.

 

Det som präglar mycket av näringslivet i Vännäs är att man håller samman och hjälper varandra när så behövs.

– När någon får reda på något tipsar man gärna varandra och när det är möjligt handlar man också mellan företagen, berättar Christin Westman.

Bland företagen i kommunen finns allt från tillverkare av armeringsstål för byggindustrin och vindkraft till en stor tillverkare av dörrar. Andra viktiga sektorer är bygg, transporter samt jordbruk.

– Ett riktigt spännande företag är Vännäs verkstad som växt snabbt under senare år. Företaget är, trots sitt namn, ett av de ledande företagen inom 3d-printing med kunder som fordonstillverkare som Volvo och Komatsu Forest.

Många av företagen i Vännäs förväntas också dra fördelar av alla de investeringar som görs i närområdet. I Umeå bygger Komatsu en ny, stor fabrik och flyttar hem tillverkning från utlandet och SCA gör också en miljardinvestering.

I Skellefteå bygger Northvolt en ny gigantisk batterifabrik som också betyder mycket för det regionala företagandet i form av underentreprenader och nya arbetstillfällen.

 

Närheten till Umeå i kombination med goda kommunikationer och gott om arbetstillfällen har gjort Vännäs till en omtyckt ort att bosätta sig på.

– Befolkningen i kommunen ökar och det är många barnfamiljer som väljer att flytta hit, fortsätter Christin Westman. För att möta den växande befolkningens behov har kommunen byggt nya förskolor och skolor och vi fortsätter att satsa på en god samhällsservice.

– Men som i många andra kommuner har även vi bostadsbrist. Det är kö till både lägenheter och för att få en villatomt att bygga på. Intresset från bostadsentreprenörer är dock stort och flera bostadsprojekt är på gång.

 

Om det är något som Christin Westman i egenskap av näringslivsutvecklare önskar sig så är det att fler i kommunen skulle våga starta eget.

– De företag som finns skapades för 40–50 år sedan är nu mogna efter att ha växt kontinuerligt. Det är givetvis mycket positivt, men samtidigt behöver det fyllas på underifrån. Det behövs en ny generation företagare som vill förverkliga sina idéer och vågar satsa.

– Och det får de gärna göra i Vännäs! Vi är öppna för att hjälpa till och bidra så gott kommunen kan med att ha ett gott företagsklimat, arbeta med attraktivitet och service.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se