Näringslivet i Kungsör har bästa tillväxten i Västmanlands län

Kungsörs kommun har den bästa tillväxten i Västmanlands län i 2018 års tillväxtindex.

På bara några år har Kungsör klättrat från en blygsam sjunde plats till första plats i Västmanlands län när det gäller den kommun med bäst tillväxt 2018.

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som står bakom utmärkelsen Bästa Tillväxt, som bygger på en granskning av samtliga svenska aktiebolags bokslut. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst och bygger med andra ord på verkliga fakta.

– Vi är naturligtvis riktigt glada över utmärkelsen, men det är framför allt våra företagare som ska ha all uppmärksamhet, säger Ida-Maria Rydberg som är näringslivsutvecklare i Kungsörs kommun. Att vi har nått dit där vi är i dag är resultatet av mångas ihärdiga arbete och det är naturligtvis härligt att få svart på vitt att det lönar sig.

Kungsör med sina drygt 8 500 invånare är en snabbklättrare på listan över kommuner i Bästa Tillväxt i Västmanland. För bara några år sedan låg kommunen på en nionde plats i länet. Men sedan dess har det hänt mycket.

– Det finns fler anledningar till den positiva utvecklingen. En är naturligtvis den högkonjunktur som vi haft under många år, men det är ju något som gynnat hela Sverige. Mer avgörande för utvecklingen för vår del är att hela Mälardalen, där vi är en del, är en stark tillväxtregion och har varit så under en lång rad av år. Det är också en utveckling som fortsätter.

– Andra saker som påverkat i positiv riktning är att vi har en lång tradition av teknikkompetens bland kommunens företag och att vi ligger bra till ur logistisk synpunkt, med två europavägar som passerar förbi liksom en järnväg. Det betyder mycket och det märker vi på de förfrågningar vi får från företag som är intresserade av att etablera sig här.

Näringslivet i Kungsör domineras till stor del av mindre och medelstora företag. Bland de större företagen finns Car-O-Liner som tillverkar riktningsutrustning till fordonsindustrins eftermarknad, som sedan levereras till plåtverkstäder runt om i världen. Ett annat framträdande företag är Strängbetong liksom Thule Möbler som i mer än 100 år framgångsrikt tillverkat inredningar och möbler till kontor och offentliga miljöer.

Ida-Maria Rydberg lyfter också fram det nära samarbete som finns mellan näringslivet och kommunen som en viktig pusselbit för att näringslivet ska utvecklas i rätt riktning. Det handlar bland annat om att hitta rätt bland lagar och tillstånd som företagandet behöver ta hänsyn till, men också om att se till att det finns lokaler och mark tillgängligt för företag som vill expandera eller etablera sig i Kungsör.

– I dag arbetar vi också mycket med kompetensförsörjning som är en bromskloss för företag som vill växa. Vi har utbildningssatsningar på alla nivåer och förhoppningsvis ska det hjälpa företagen att hitta rätt personer att anställa. I kommunen har vi också en vuxenutbildning som är lyhörd och snabbfotad för företagens behov och önskemål. Den har betytt mycket, inte minst för att få personer som stått långt från arbetsmarknaden att komma ut i arbetslivet.

Ida-Maria Rydberg lyfter också fram det samarbete som Kungsör har med grannkommunerna Köping och Arboga som betydelsefullt.

– Är man en mindre kommun är det viktigt att kunna samarbeta. Tillsammans kan vi ha ett bättre erbjudande som attraherar olika typer av företag, såväl tillverkningsföretag som tjänsteföretag. Det är viktigt för att vi även framöver ska vara attraktiva och ha en stark tillväxt, avslutar hon.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se