Näringslivet i Alvesta präglas till stor del av Gnosjöanda

Alvesta kommun vinner Bästa Tillväxt 2020 i Kronobergs län. På andra respektive tredje plats kommer Uppvidinge och Ljungby kommuner.

För tre år sedan antog Alvesta kommun en ny näringslivsstrategi som nu börjat ge resultat i form av ett allt mer positivt företagsklimat.

– Under de senaste åren har det hänt mycket. Många av våra företag expanderar både när det gäller omsättning och antal anställda. Samtidigt har vi en jämn ström av företag med förfrågningar om att etablera sig i Alvesta, säger Ola Agermark, näringslivsansvarig i kommunen.

– För många tillverkande företag ligger vi bra till. Vi finns ju bredvid Södra stambanan och till E4 är det inte heller långt. Det gör att man snabbt och effektivt når stora delar av Sverige, men också utlandet, vilket är en viktig synpunkt för företag som funderar på var de ska lägga sin produktion.

Näringslivet i Alvesta är varierat, men med tonvikt på framför allt tillverkande industrier. Här finns ett stort antal underleverantörer till bland annat fordonsindustrin, men också företag som tillverkar komponenter till andra företag eller har egna slutprodukter.

– Andra sektorer som är viktiga är jord- och skogsbruk liksom transportnäringen med ett flertal åkerier och distributionsföretag, fortsätter Ola Agermark.

Förklaringen till mycket av framgångarna, menar Ola Agermark, ligger i att det finns en tradition av entreprenörskap och att man hjälper varandra företagen emellan. Här finns en hel del av det man brukar kalla Gnosjöanda.

– Vi har många äldre, familjeägda företag. Det visar att det finns en kontinuitet och långsiktighet i företagandet. Man klarar även av generationsväxlingar på ett bra sätt samtidigt som man förmått att förnya sig så att man ligger långt fram när det handlar om produktutveckling och ny teknik.

– Det som kanske är företagens största problem, och som varit det en längre tid, är att det är svårt att hitta rätt kompetens. Det är en fråga som vi arbetar tillsammans med näringslivet kring, och där vi nu har ett program igång med lärlingsutbildningar för arbete inom industrin.

Hur har då den pågående Coronapandemin påverkat näringslivet i kommunen?

– Det korta svaret är att pandemin påverkat i mindre utsträckning än vad vi i våras trodde att den skulle göra. Det lite längre svaret är att det visst finns företag som har det kämpigt, men för många har det senaste halvåret också inneburit en ökad efterfrågan. Vi har inte heller, så här långt, sett några större varsel, säger Ola Agermark.

– I september gjorde vi en företagsenkät och resultatet blev förvånansvärt positivt. En fjärdedel av de tillfrågade företagen uppgav då att man var i behov av att nyanställa och 20 procent av företagen uppgav att man ökat sin omsättning under perioden.

– Vi kunde också notera att bara ett fåtal av företagen ansökt om de statliga stöd som finns att få. Det om något visar på att det finns en grundstabilitet, att man sparat under goda tider för att ha reserver under kommande konjunktursvackor.

Utvecklingen i Alvesta pekar också uppåt på ett annat sätt. Intresset för att flytta till kommunen ökar och målsättningen är att de drygt 20 000 Alvestabor som finns i dag ska bli fler.

– Vi ser ett växande intresse från olika bostadsutvecklare att investera i Alvesta. Bostadsbyggandet handlar både om hyresrätter och bostadsrätter. Dessutom har vi gjort iordning ett hundratal villatomter som det finns stor efterfrågan på.

– Så blir inte Coronapandemin allt för långvarig finns det all anledning att se framtiden an med tillförsikt. Dessutom arbetar vi nu med att utveckla kommunen som besöksdestination, där det finns mycket att göra. Vi är omgivna av fantastisk natur, bland annat en av södra Sveriges finaste nationalparker Åsnen, som vi vet intresserar många potentiella besökare från bland annat Danmark, Tyskland och Holland, avslutar Ola Agermark.

Läs mer om Bästa Tillväxt och vilka kriterier som mäts

Resultatlistan – alla kommunernas placeringar i hela landet

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se