När bruket lade ner fick Boxholm många nya företag

Boxholms kommun vinner Bästa Tillväxt 2020 i Östergötlands län. På andra och tredje plats kommer Motala respektive Söderköpings kommuner.

Det är andra gången under de tre senaste åren som Boxholms kommun placerar sig i topp när det gäller tillväxt i Östergötlands län.

– Det känns naturligtvis bra och det är ett tydligt bevis på att vi har ett såväl diversifierat som livskraftigt näringsliv, säger Fredrik Svaton som är näringslivsansvarig i kommunen. Utvecklingen har varit positiv under flera år nu och vi ser även med tillförsikt på framtiden.

Under lång tid dominerades näringslivet i Boxholm av Boxholms bruk, med anor som gick tillbaka så långt i tiden som till mitten av 1700-talet.

Verksamheten växte och med åren kom den att omfatta allt från stål- och järnverk till sågverk, mejeri och skogs- och jordbruk. I början av 1980-talet ökade konkurrensen och den dåvarande ägaren Iggesunds Bruk inledde en omfattande omstrukturering av verksamheten, vilket ledde till att företaget delades upp i fler mindre enheter som såldes av.

– Förändringen skapade naturligtvis osäkerhet och många var bekymrade över hur det skulle gå. Men så här i backspegeln kan man konstatera att omstruktureringen fick många positiva effekter. I stället för en helt dominerande arbetsgivare på orten fick vi flera mindre, men starkt profilerade företag, som sedan dess utvecklats väl, förklarar Fredrik Svaton.

De två största arbetsgivarna i dag är Ovako Bar och Swisslog, som båda är framgångsrika.

Ovako Bar tillverkar varmvalsade stålprodukter, som till stor del går på export. Swisslog tillverkar datordrivna logistiklösningar för höglager som säljs till kunder runt om i hela världen. Under förra året beslutades om investeringar i utökad produktionskapacitet och nya arbetstillfällen, sedan produktion flyttats från Kina till Boxholm.

– Utöver dessa finns det en lång rad andra företag som haft en gynnsam utveckling under de senaste åren och som även nyanställt, fortsätter Fredrik Svaton. En bieffekt av detta är att det skapar underlag för olika serviceföretag att utvecklas.

Under senare år, noterar Fredrik Svaton, har det också växt fram ett ökat intresse bland företag att etablera verksamheter i Boxholm.

– Den främsta orsaken till detta är att Södra stambanan passerar förbi Boxholm och därmed kan vi erbjuda goda logistiklösningar. Dessutom har vi en väl utbyggd persontrafik som gör det enkelt att pendla till Boxholm från närliggande Linköping, Mjölby och Tranås. Att pendla mellan Linköping och Boxholm tar inte mer än 30 minuter.

– Omvänt är det också många som väljer att bosätta sig i Boxholm eftersom vi kan erbjuda god kommunal service och god livskvalitet. Som exempel på det senare kan nämnas att vi ligger vid sjön Sommen, som är en av Sveriges största klarvattensjöar med en alldeles egen liten skärgård.

Just närheten till Sommen ser Fredrik Svaton som en potential för att besöksnäringen i kommunen ska kunna växa och det finns också goda förhoppningar om att det ska locka till nyföretagande.

– Intresset för att starta nya företag har generellt sett ökat under senare år när fler vill förverkliga sina idéer. Det handlar bland annat om nyföretagande i traditionella hantverksyrken såväl som inom servicesektorn och besöksnäringen.

– Det har alltid funnits en stark entreprenörsanda i Boxholm och det är något vi vill slå vakt om.

Läs mer om Bästa Tillväxt och vilka kriterier som mäts

Resultatlistan – alla kommunernas placeringar i hela landet

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se