Mycket kraftig ökning av antalet konkurser i oktober

Konkurserna ökade kraftigt i oktober med en uppgång på 50 procent. Det är ytterligare en indikator på att Sverige är på väg in i en djup lågkonjunktur.

För tredje månaden i rad ökar antalet konkurser i Sverige jämfört med samma månader ett år tidigare. I augusti var ökningen 23 procent, i september 21 procent och i oktober hela 50 procent. Sammantaget handlar det om 668 konkurser under oktober i år, där över 1 800 personer förlorade sina jobb, att jämföra med 444 i oktober förra året.

I de tre storstadslänen ser det också nattsvart ut. I Stockholms län ökade konkurserna med 81 procent, i Västra Götaland med 70 procent och i Skåne län med 39 procent.

– Det är helt uppenbart att många företag har det mycket tufft just nu, säger Karl Stjerna, som är VD för kreditupplysningsföretaget Syna, ett av Sveriges äldsta. Framför allt handlar det om små och medelstora företag som fått se marginalerna krympa allt mer och därmed får allt svårare att få debet och kredit att gå ihop.

Två områden inom näringslivet tycks särskilt utsatta – byggbranschen och restaurangsektorn som svarar för drygt var femte konkurs. Men även många konsultföretag och företag inom exempelvis handeln har problem. Detta gäller även företag som bedriver näthandel inklusive företag inom dagligvaruhandeln som erbjuder hemleveranser av livsmedel.

– En förklaring till den negativa utvecklingen är att hushållen håller allt hårdare i sina pengar. Ökade ränteutgifter, höjda el- och drivmedelspriser liksom hög inflation som urholkar hushållens köpkraft gör att man drar in på exempelvis restaurangbesök, väntar med ombyggnader eller jagar extrapriser i livsmedelsbutiken, fortsätter Karl Stjerna.

– De dystra konjunkturutsikterna och oron i vår omvärld med krig i Europa minskar också företagens investeringsvilja.

Allmänt sett finns det också en växande, och befogad, oro för att det under hösten och vintern kommer en våg av varsel när företagen, även de stora, slimmar sina organisationer. Ett annat orosmoln är att nyproduktion av lägenheter och kontor bromsat in och att tidigare planerade projekt nu läggs på is tills vidare.

En annan förklaring är att de företag som drabbades hårt under coronapandemin inte i någon större utsträckning lyckats bygga upp en likviditetsbuffert samtidigt som man i många fall ska börja betala av på de uppskov man beviljats för skatter och sociala avgifter under pandemin.

– Ytterligare ett förebud om att konjunkturen är satt under hård press är att antalet ansökningar om betalningsförelägganden hos Kronofogden ökar, från att under en längre tid har minskat. Det gäller både hushåll och företag, konstaterar Karl Stjerna avslutningsvis.

Se alla konkurser i Sverige och ditt område:
https://kreditrapporten.se/konkurser-oktober-2022

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se