Miljardinvesteringar visar att företagen tror på Grums

Grums vinner Bästa Tillväxt 2019

Grums kommun vinner Bästa Tillväxt 2019 i Värmlands län. På andra och tredje plats kommer Torsby respektive Säffle.

Det råder högkonjunktur i Grums kommun och näringslivet expanderar. Aldrig någons tidigare har det heller investerats så mycket i nya fabriker och produktionslinjer som nu.

– Vi ha haft en fantastisk utveckling under senare år, berättar Maria Röhr som är näringslivschef i kommunen. För några månader sedan invigdes Billerud Korsnäs nya kartongfabrik. Det är en investering på 7,8 miljarder kronor och en av de störst, kanske den största, investeringen i ett enskilt industriprojekt i hela Europa på många år.

– För att förstå omfattningen har fabriken en kapacitet att producera material till mjölkförpackningar som sträcker sig från Grums till Hawaii varje dag, om man lägger dem i rad en efter en.

En annan stor investering står Stora Enso för, som satsat 500 miljoner kronor i en ny fabrik för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk. Korslimmat trä, även kallat CLT, är ett hållbart byggmaterial som spås ha en lysande framtid.

– Den nya produktionslinjen kommer att innebära ett 60-tal nya arbetstillfällen, vilket naturligtvis är mycket efterlängtat och roligt.

 

Grums kommun har av tradition alltid kännetecknats av tung basindustri. Närheten till skogsråvara är naturligtvis den främsta orsaken.

– Men vi har också en hamn i Vänern och goda järnvägsförbindelser som gör att man kan transportera både råvaror och färdiga produkter för vidare export ut i världen.

I Grums finns också en stark entreprenörsanda, understryker Maria Röhr.

– Runt de stora företagen har många mindre vuxit fram som arbetar med service och underhåll av de stora företagens anläggningar, allt från transportföretag till städfirmor, och det skapar givetvis många välkomna arbetstillfällen. Som en följd av de stora investeringarna har dessutom handeln fått ett rejält uppsving.

– Även besöksnäringen i kommunen har haft en positiv utveckling under senare år. Till exempel har Värmskogs café lockat över 100 000 besökare.

 

Om man ska sammanfatta situationen med ett par ord får det bli att det råder en positiv anda i Grums och att optimismen inför framtiden är påtaglig.

– Näringslivet står starkt, det startas nya företag, men det finns naturligtvis också saker som oroar, fortsätter Maria Röhr. En internationell lågkonjunktur kan naturligtvis ställa till bekymmer, men det är ju inget som är unikt för vår kommun.

– Mer bekymmersamt är det i så fall att många företag upplever problem med att rekrytera duktiga medarbetare. Kompetensbristen finns både bland ingenjörer och tekniker, men också när det handlar om duktigt yrkesfolk som elektriker, snickare och maskinskötare.

– För oss som kommun är det angeläget att bättre kunna matcha företagens behov samtidigt som vi genom olika utbildningsinsatser kan få fler människor som i dag är arbetslösa att hitta jobb.

– En annan sak som vi från kommunens sida lägger ner mycket tid och arbete på är att skaffa fram fler bostäder. I dag har vi kö av familjer som vill flytta till Grums, men få lediga lägenheter eller villatomter att bygga på.

– Det måste vi lösa!

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se