Mer än vart annat företag drabbades av brott

Under förra året drabbades mer än vartannat företag i Sverige av brott. Något som beräknas kosta näringslivet över 100 miljarder kronor årligen.

I den offentliga statistiken är mörkertalet stort eftersom många företag aldrig polisanmäler. Man bedömer helt enkelt att en anmälan inte leder någonstans.

Som en konsekvens av brotten uppger dessutom 6 procent av Sveriges 323 000 företag att de låter bli att investera och 3 procent att de låter bli att rekrytera. En del funderar också på att helt och hållet att lägga ner.

Det är Svenskt näringsliv som tagit fram en rapport där det framgår att direkta kostnader för brott är 42 miljarder kronor per år. Kostnader för investeringar i förebyggande åtgärder som lås, larm med mera är 29,5 miljarder samtidigt som intäktsförlusterna på grund av brott uppskattas till 18 miljarder. Till det kommer minst 10 miljarder för andra indirekt kostnader.

En stor del av brotten handlar om stölder, snatterier och skadegörelse. Men även hot, utpressning och trakasserier är vanligt förekommande liksom olika former av bedrägerier. Däremot är rån förhållandevis sällsynt liksom anlagda bränder och fysiskt våld.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se