Liten ökning av antalet konkurser i april

Efter tre månader med minskat eller oförändrat antal konkurser i Sverige ökade konkurserna i april. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.

Antalet konkurser i Sverige minskade både i januari, minus 16 procent, och mars, minus 12 procent, jämfört med samma månader 2021. I februari låg de oförändrat kvar på samma nivå som i februari ett år tidigare.

– I april ökade antalet konkurser om än blygsamt. Upp 3 procent jämfört med april 2021, konstaterar Karl Stjerna, VD för Syna. Mycket talar ändå för att den värsta konkursvågen som följde på Coronapandemin nu ligger bakom oss även om det, som alltid, finns orosmoment.

– Ja, det ser avsevärt mycket ljusare ut nu än vid samma tid för ett år sedan, för att inte tala om för två år sedan när Coronapandemin slog som hårdast mot det svenska näringslivet, fortsätter Karl Stjerna. På risksidan finns emellertid en oro för att höjda räntor, som aviserats av Riksbanken, kan betyda problem för högt belånade företag.

– För andra företag handlar det om problem med att få fram komponenter som en direkt följd av tillverkningsproblem i Kina, när delar av näringslivet där går på halvfart efter att en ny Coronavåg stängt ner delar av näringslivet.

Utgången av kriget i Ukraina är också en osäkerhetsfaktor, som om konflikten eskalerar eller blir långvarig kan ge oönskade konsekvenser.

I april gick 431 svenska företag i konkurs. Tillsammans hade de en omsättning, enligt företagens senaste inlämnade årsredovisningar, på drygt 2,5 miljarder kronor. Bland de branscher som drabbades hårdast finns restaurangbranschen och byggbranschen, som traditionellt brukar ligga högt när det handlar om konkurser. Många konsultföretag har också haft det besvärligt.

– Positivt är dock att antalet företag i år som gått i konkurs är betydligt lägre ackumulerat. Vid den här tiden 2021 hade 1 907 aktiebolag gått i konkurs. I år stannade motsvarande siffra på 1 775, vilket är en minskning med 7 procent.

– Låt oss hoppas att den utvecklingen fortsätter under resten av året och att aprils siffror bara är ett litet hack i en annars positiv kurva, sammanfattar Karl Stjerna.

Se listan på alla AB som gått i konkurs:
https://kreditrapporten.se/konkurser-april-2022

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se