Lekeberg får pris för bästa tillväxt i Örebro län

Lekebergs kommun har den bästa tillväxten i Örebro län i 2018 års tillväxtindex.

Det går bra för näringslivet i Lekeberg. Så bra att Lekeberg är den kommun i hela Örebro län som har bäst tillväxt 2018.

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som står bakom utmärkelsen Bästa Tillväxt, som bygger på en granskning av samtliga svenska aktiebolags bokslut. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst och bygger med andra ord på verkliga fakta.

– Det finns två saker som karaktäriserar näringslivet i Lekeberg. Det är framåtanda och samarbetsvilja, säger Anna Andréasson som är näringslivschef i kommunen. Här finns en gedigen entreprenörsanda som avspeglar sig i antalet företag i kommunen. Med närmare 1 000 företag, både små och medelstora, och en befolkning på drygt 8 000 invånare måste vi vara en av de mest företagstäta kommunerna i hela länet per capita.

Förklaringen till det, menar Anna Andréasson, ligger i att det i kommunen inte finns några bruksorter med en enda dominerande arbetsgivare, som annars är vanligt i länet. I stället har man av tradition försörjt sig genom jord- och skogsbruk som kombinerats med olika former av småföretagande, några som sedan också har utvecklats till lite större verksamheter och till tjänsteföretag.

Bland företagen i Lekebergs kommun hittar man bland annat Trioplast i centralorten Fjugesta som tillverkar industrifilm, exempelvis plast till ensilagebalar. Andra företag är Kåbe-mattan som tillverkar entrémattor och Wasa Sweden som tillverka tryckknappar och har försäljning i hela Europa och Asien.

– Utmärkelsen Bästa Tillväxt understryker en utveckling som vi är mycket stolta över, fortsätter Anna Andréasson. Den bekräftas också av en undersökning om företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner som gjorts av Svenskt Näringsliv. Där toppar vi i Örebro län och hamnar dessutom på en 14:e plats i hela Sverige.

Bakom den positiva utvecklingen finns en god dialog och ett nära samarbete mellan det lokala näringslivet och kommunen. I olika sammanhang träffas såväl företagare som politiker och tjänstemän för att diskutera och lyfta aktuella frågor som upplevs som betydelsefulla.

– Det gör att man lär känna varandra och då är det också enklare att framföra både önskemål och synpunkter på det man inte är helt nöjd med, förklarar Anna Andréasson. Från politiskt håll har man också gjort klart att näringslivets utveckling är och ska vara ett prioriterat område inom den kommunala verksamheten. Det handlar helt enkelt om att skapa de bästa förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

Konkret har nätverkandet resulterat i att kommunen aktivt arbetat för att möjliggöra en omfattande utbyggnad av fibernät i hela kommunen. En utbyggnad som drivs av flera olika marknadsaktörer men där kommunen tagit en aktiv roll i samordningen mellan de olika aktörerna, medborgarna och företagen. Man har också fokuserat på att göra det lättare för företagen att vara med i kommunala upphandlingar genom att arrangera ett seminarium om upphandling samt initierat att en anbudsskola genomförts där man får lära sig regelverk, men också hur man undviker olika fallgropar.

– Ett tredje exempel är samverkan mellan näringslivet och skolan, som efterlysts av många. Det handlar bland annat om samverkan med Handelskammaren Mälardalen som arrangerar arbetsmarknadskunskap och Ung Företagsamhet som stimulerar ungt företagande. Dessutom besöker företagen skolorna för att berätta om sina verksamheter och vad som krävs för att få ett jobb, berättar Anna Andréasson.

För framtiden hoppas Anna Andréasson på en fortsatt positiv tillväxt i befintliga företag, men också att fler företag ska välja att etablera sig i Lekebergs kommun. I sitt arbete märker hon också att flera mindre företag, framför allt av kostnadsskäl, är intresserade av att flytta från Örebro till Lekeberg.

Flyttar till Lekeberg gör också människor. Under en lång rad av år har kommunen ökat antalet invånare och det är en trend som ser ut att fortsätta. En förklaring är att det funnits mark för villabebyggelse samtidigt som Örebro ligger på bekvämt pendlingsavstånd.

– Just nu ser vi också över möjligheten till mer industrimark. Det skulle betyda mycket för både utveckling och tillväxt i kommunen, avslutar Anna Andréasson.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se