Laholms strategiska läge skapar ökad tillväxt

Laholms kommun vinner Bästa Tillväxt 2020 i Hallands län. På andra och tredje plats kommer Halmstad respektive Kungsbacka kommuner.

Näringslivet i Laholms kommun bygger i stor utsträckning på småskalighet. De gröna näringarna är dominerande och står för 30 procent av allt företagande i kommunen, men bara för 11 procent av sysselsättningen.

– Omvänt står tillverkningsindustrin i kommunen för 30 procent av sysselsättningen men för bara 11 procent av allt företagande, säger Peter Severin Larsson som är näringslivschef i Laholm.

Just småskaligheten i näringslivet är både kommunens styrka och svaghet.

– En styrka eftersom vi är förhållandevis okänsliga för lågkonjunkturer eftersom vi inte har några stora arbetsgivare. Det största företaget i kommunen har inte fler än 240 anställda.

– En svaghet därför att många av de mindre företagen är mer försiktiga när det gäller att anställa för att kunna växa. Samtidigt ser vi ett ökande intresse från företag som vill etablera sig i kommunen, särskilt när de förstår vilka fördelar vi kan erbjuda.

– Det är också positivt att nyföretagandet är det näst högsta i länet. Det är bara Kungsbacka som slår oss på fingrarna.

Den styrka som Peter Severin Larsson i första hand pekar på är kommunens läge med goda förbindelser. Inte minst ur logistiksynpunkt och för företag som snabbt vill nå andra delar av Sverige eller nå kunder ute i världen.

– Det är bara 1 timme och 45 minuter till Köpenhamn och Kastrup, Nordens största flygplats, eller till Göteborg om man väljer tåg. Åker man bil tar det 2 timmar. Dessutom finns inrikesflyg från såväl Halmstad som Ängelholm.

– Därutöver bor det 279 000 personer i arbetsför ålder inom en radie av 60 minuter med kollektivtrafik, vilket gör att vi kan erbjuda en stor arbetsmarknad. Den är till och med större än vad till exempel Malmö kan erbjuda.

Ett annat starkt argument är närheten till högskolan i Halmstad.

– Halmstad högskola betyder oerhört mycket för hela regionen. Både för företag som söker unga, välutbildade medarbetare och för familjer med tonåringar som står i begrepp att börja studera. Runt högskolan skapas också många nya, intressanta och högteknologiska företag, och vi ser gärna att några av dem väljer att etablera sig i Laholm, understryker Peter Severin Larsson.

Framtidsvisionen för Laholms kommun är fortsatt tillväxt. Både när det gäller etablering av nya företag och när det handlar om att skapa förutsättningar för befintliga företag att ta nästa steg. Men också för att fler ska välja att bosätta sig i kommunen.

– Vi är den kommun i Halland som befolkningsmässigt växer mest procentuellt sett – plus 1,6 procent under 2019, berättar Peter Severin Larsson.

Det är en utveckling som pågått under flera år. En förklaring är närheten till havet som lockar många att bosätta sig i exempelvis attraktiva Mellbystrand och Skummeslövsstrand. En annan är närheten till det mesta och de goda kommunikationerna oavsett om man väljer att resa med bil, tåg eller flyg.

– Intresset att bosätta sig nära havet lockar även familjer som kommer uppifrån landet och många av dem är företagare.

Till skillnad från en del andra kommuner har Laholm klarat Coronapandemin förhållandevis bra, menar Peter Severin Larsson. Den viktigaste förklaringen till det, anser han, är just att det inte finns några riktigt stora företag i kommunen och att man därmed är mindre sårbara för stora varsel om uppsägning av personal som man skulle varit med en stor dominerande arbetsgivare.

– Generellt sett har vi alltid varit ganska okänsliga för konjunktursvängningar. Både när konjunkturen går upp och när den går ner, understryker Peter Severin Larsson.

– Samtidigt ska jag inte säga att pandemin gått oss spårlöst förbi. Företag inom handel- och besöksnäringen har haft det kämpigt och fler har fått tänka om. Något som i vissa fall gett positiva utfall i jämnare beläggning, högre omsättning och ökade vinster.

– Ett bra exempel på detta är Vallåsens skidanläggning som numera har längdåkningsspår som öppnade redan i mitten av oktober och som under sommarmånaderna är ett välbesökt utflyktsmål för bland annat mountainbikeåkare.

– Ett annat exempel är Kungsbyggets äventyrspark, med roliga utmaningar för hela familjen, som haft en av sina bästa somrar någonsin, konstaterar Peter Severin Larsson.

Läs mer om Bästa Tillväxt och vilka kriterier som mäts

Resultatlistan – alla kommunernas placeringar i hela landet

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se