Kreditpolicy – Vad är det och varför är det viktigt?

En kreditpolicy är ett internt dokument som klargör hur ni gör affärer med era kunder. För att undvika oklarheter när det gäller kreditgivning, betalningsvillkor och ansvarsfördelning är en kreditpolicy ett mycket användbart verktyg för er verksamhet att luta sig mot.

I kreditpolicyn bör det framgå:

1. Vilken riskvilja ni har som företag

Vilken nivå av risk är ni beredda att ta för att göra affärer? Att ha en mall för ert risktagande är en av grundstenarna för att arbeta systematiskt med er kreditgivning. Här talar ni om vilken kreditlimit ni ska sätta på vilken typ av kunder. På så sätt kan ni alltid mäta ert aktuella risktagande och kontrollera om det överensstämmer med kreditpolicyn. Tips! I våra kreditupplysningar talar vi om aktuell betalningsförmåga genom att visa kreditvärdighet, kreditlimit och obeståndsrisk.

2. Rutiner vid kreditgivning

Hur agerar ni vid onboarding av en ny kund? Hur ofta ska kreditupplysningar göras för att säkerställa era kunders aktuella betalningsförmåga? När blir en kund kreditspärrad?

3. Betalningsvillkor

När det gäller betalningsvillkor är det viktigt att det finns riktlinjer för detta. Här bör ni se över hur betalningsvillkoren ni sätter är kopplade till kundens betalningsförmåga och ert risktagande.

4. Kravprocessen

Hur ser er arbetsprocess ut när en kund inte betalar sina fakturor i tid?  När skickas betalningspåminnelse? Hur arbetar ni med påminnelseavgift och dröjsmålsränta? Efter hur många dagar blir en förfallen faktura skickad till inkasso?

5. Ansvarsfördelning

Slutligen är det viktigt att tala om hur ansvarsfördelningen ser ut i er kreditprocess. Att ha en attestordning på plats som talar om vem i organisationen som får godkänna kredit upp till ett visst belopp, vem är ansvarig för att sätta betalningsvillkor och hur ser beslutsprocessen ut när en kund blir kreditspärrad. Här kan man undvika misstag som kan resultera i dyra och onödiga kreditförluster.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att kreditprocessen är en levande organism som direkt påverkas av externa faktorer såsom läget i den globala ekonomin och branschen ni verkar i.

Därför bör alltid kreditpolicyn revideras, utmanas och inte minst anpassas efter rådande marknadsläge!

Ta bättre affärsbeslut och få kontroll över din kreditrisk – Syna samlar, analyserar och presenterar myndighetsinformation och finansiell data i vår kundanpassade plattform eller via API till ditt system. 

Optimera din beslutsprocess när det kommer till affärsbeslut och kreditgivning!

Kontakta vid frågor eller om du vill veta mer om våra tjänster:

Mobil:           0735-02 53 31
Mail:             filip.snygg@syna.se

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se