Kraftig ökning av konkurser i september

Konkurserna i Sverige ökade kraftigt i september. Dessutom tornar en rad orosmoln upp sig på himlen, som gör att konkurserna kan accelerera ytterligare senare i höst.

Antalet konkurser i Sverige ökade med hela 21 procent i september jämfört med samma månad förra året. I två av de tre storstadslänen är utvecklingen än sämre. I industritäta Västra Götaland ökade konkurserna med hela 51 procent och i Skåne med 40 procent. I Stockholms län var ökningen mer måttlig – upp med 6 procent. 

– Att utgå från en enskild månad är vanskligt, säger Karl Stjerna, VD för kreditupplysningsföretaget Syna. Men mycket tyder ändå på att många företag kämpar i rejäl motvind och att konkurserna kommer fortsätta att öka i höst och vinter.

– Läget för många företag, särskilt små och medelstora, är synnerligen bekymmersamt. De mycket höga energipriserna, särskilt i södra Sverige, i kombination med kraftigt höjda räntor och en allmänt försvagad konjunktur och ekonomisk oro, skapar problem för näringslivet.

– Tidigare lönsamma verksamheter hotar nu att bli olönsamma. På sikt kan det leda fram till en våga av konkurser, men också till ökad arbetslöshet om företagen tvingas dra ner på sin produktion eller helt och hållet upphöra.

Med höjda räntor minskar också företagens investeringsvilja, särskilt i ett konjunkturläge som är osäkert, framhåller Karl Stjerna.

– Dessutom är det så att många företag står inför att återbetala uppskjutna skatter och arbetsgivaravgifter, som var den tidigare regeringens sätt att lindra konsekvenserna för krisande företag under pandemin. Det gör det tufft, särskilt för många mindre företag med svag likviditet eller som sedan tidigare är högt belånade.

– Två branscher som är mer utsatta är byggsektorn och restaurangbranschen som redan ligger i topp när det gäller antal konkurser. Båda kan räkna med fortsatt tuffa tider, liksom handeln, när hushållen tvingas dra åt svångremmen och konsumera mindre, avslutar Karl Stjerna.

Se listan på företag som gått i konkurs:
https://kreditrapporten.se/konkurser-september-2022

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se