Kraftig ökning av antalet konkurser i mars


Antalet konkurser i Sverige ökar kraftigt – upp 27 procent i mars jämfört med samma månad förra året. Det visar statistik från oss på Syna.

Det många befarat de senaste veckorna, att antalet konkurser i spåren på Coronaepidemin skulle öka, besannas nu med råge. Både på riksplanet och ute i många av landets regioner och kommuner.

– Siffrorna för mars månad belyser verkligen allvaret i situationen, säger Harald Stjerna, partner på Syna. På riksnivå ökade antalet konkurser i mars med hela 27 procent, vilket är uppseendeväckande. Även antalet konkurser ackumulerat under årets tre första månader visar på en betydande ökning, upp 15 procent.

– Ser man dessutom till utvecklingen under mars kan man konstatera att antalet konkurser i Sverige accelererat och att antalet konkurser varit som störst de allra senaste dagarna. Den senaste arbetsveckan ökade antalet konkurser i landet med nästan 80 procent jämfört med en normal vecka.

Antalet konkurser skiljer sig dock mellan olika delar i landet. Exempelvis visar Skåne län en ökning med 62 procent i mars, medan Stockholms län stannar på en ökning med 17 procent och Västra Götaland på plus 21 procent. Andra län, som Hallands, Jönköpings, Södermanlands, Värmlands och Västmanlands, visar ännu högre siffror. Samtidigt ska man komma ihåg att det rör sig om ganska få konkurser i respektive län och att detta ger stort utslag i statistiken om antalet ökar eller minskar.

I vissa delar av landet, exempelvis Blekinge län, Kalmar län, Dalarnas län och Västernorrlands län, märks inte den rådande krisen överhuvud taget i konkursstatistiken för mars. Tvärtom minskar antalet konkurser i dessa län. Men återigen rör det sig om ett begränsat antal konkurser och aprils siffror kan snabbt komma att förändra bilden.

Mycket talar dessutom för en fortsatt negativ utveckling under kommande månader. Att svenskt näringsliv just nu genomgår ett stålbad är ett faktum. Särskilt hårt drabbade är företag inom branscher som hotell och restaurang, transporter, handel och bygg, men antalet konkurser ökar också bland konsultföretag och i viss mån bland mindre tillverkande företag.

– I ett första skede är det de företag som sedan tidigare haft dålig lönsamhet som nu tvingas ge upp. I nästa skede är det företag som i grunden är friska som kommer att få problem när likviditeten tar slut som en följd av att verksamheten går på sparlåga eller helt och hållet ligger nere.

Harald Stjerna varnar också för en dominoeffekt när ett företag inte kan betala ett annat som i sin tur får svårt att betala sina leverantörer. Det gör att vi kan få se en spridning till i princip hela näringslivet. Väldigt få företag kommer att gå opåverkad ur det här, menar han.

– Ett avgörande problem är ju att ingen vet hur länge den här krisen kommer att pågå. Hade man vetat det hade det också varit mycket lättare att sätta in effektiva åtgärder, att våga satsa på att övervintra. Just tidsaspekten är förlamande samtidigt som den driver på den negativa spiralen.

Se alla konkurser i ditt län:
https://kreditrapporten.se/konkurser-mars-2020

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se