Konkurserna ökade med 22 procent! Hur blir hösten?

Efter flera månader i rad med minskat antal konkurser ökade konkurserna i augusti kraftigt, enligt statistik från kreditupplysningsföretaget Syna i Malmö. Samtidigt pekar en rad faktorer på att antalet konkurser kan komma att öka ytterligare i höst. Kanske står vi inför en ny tuff konkursvåg.

Sommarmånaderna är normalt sett lugna när det gäller antalet konkurser. Så har det även varit i år, fram till augusti då antalet konkurser ökade jämfört med samma månad 2021.


Lista på alla företag som gick i konkurs i augusti:
https://kreditrapporten.se/konkurser-augusti-2022


– På riksnivå ökade antalet konkurser i augusti med 22 procent jämfört med förra året. Sammantaget gick 367 bolag i Sverige i konkurs med en gemensam omsättning på nästan 3 miljarder kronor. Dessutom gick 2 855 arbetstillfällen förlorade, säger Karl Stjerna, VD på Syna.

Särskilt utsatta i augusti var företag inom byggsektorn och restaurangbranschen. Noterbart är också att flera assistansbolag försatts i konkurs.

Karl Stjerna ser det som troligt att konkurserna kommer att fortsätta öka i höst, eftersom antalet konkurser regelmässigt brukar öka efter sommarmånaderna.

– En förklaring till detta är att många företags intäkter minskar under sommarmånaderna när Sverige mer eller mindre går på sparlåga, medan utgifterna – löner, lokalhyra, leasingavtal med mera – är fortsatt lika stora, förklarar han.

Detta är något som framför allt drabbar mindre företag som inte lyckats bygga upp tillräckligt stora ekonomiska buffertar. Särskilt utsatta är företag inom konsultbranschen, men också många hantverkare och mindre industriföretag.

– Det finns dock fler skäl till min oro inför hösten. Historiskt höga energikostnader, höjda räntenivåer och lägre aktivitet i näringslivet totalt sett är tre faktorer som är illavarslande och som av flera aktörer, bland annat Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet, lyfts fram som bekymmersamma för den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

– Visserligen har de politiska partierna lanserat olika förslag för hur energikostnaderna, som för många företag är en tung utgiftspost, ska kunna dämpas. Hur det blir med den saken i verkligheten återstår att se liksom när en kompensation i så fall betalas ut.

– Ett annat orosmoment är Rysslands krig med Ukraina. Det påverkar framför allt energipriserna i hela Europa, men kan också ha en hämmande effekt på näringslivet i stort. Ytterligare ett orosmoment är ränteutvecklingen. Att Riksbanken aviserat fler höjningar är ingen hemlighet, men hur stora och när de kommer är ännu höljt i dunkel, avslutar Karl Stjerna.


Lista på alla företag som gick i konkurs i augusti:
https://kreditrapporten.se/konkurser-augusti-2022


Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se