Konkurserna ökade kraftigt första halvåret


Konkursstatistiken under första halvåret i år är en dyster läsning. Ökningen är hela 18 procent jämfört med samma period förra året. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Men det finns också ljusglimtar.

Juni ger hopp om en ljusare framtid

Antalet konkurser i Sverige har ökat kraftigt under årets första sex månader. Plus 18 procent fram till och med den siste juni.

– Förklaringen är naturligtvis den pågående pandemin som framför allt i mars och april, men även till en del i maj, fått många företag att gå i konkurs. Särskilt hårt drabbade sektorer är rese- och besöksnäringen inklusive hotell, restauranger och konferensanläggningar, som mer eller mindre över en natt tappade i stort sett hela sitt kundunderlag, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

– En annan bransch som haft det extra bekymmersamt är handeln, i första hand sällanköpshandeln med mindre butiker till skillnad från dagligvaruhandeln som tvärtom ökat sin omsättning. Även byggsektorn liksom tillverkningsindustrin, i båda fallen ofta underleverantörer till större företag, har under den senaste tiden fått ökade problem. Detta som en konsekvens av att stora delar av näringslivet i stort gått på sparlåga sedan i mars.

Sammanlagt gick 3 772 företag i Sverige i konkurs under första halvåret jämfört med 3 202 under samma period förra året.

Trots alla dystra siffror finns det ändå en strimma av ljus i mörkret. I juni ökade antalet konkurser i Sverige endast marginellt, plus 1 procent.

Under juni i år försattes 585 företag i konkurs att jämföra med 579 under juni 2019. Tillsammans omsatte de drygt 3 miljarder kronor enligt deras senast inlämnade årsredovisning (2018). Sammantaget förlorade över 1 800 personer sina arbeten i juni som en direkt följd av konkurserna.

I de tre storstadsregionerna – Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län – är utvecklingen likartad. Siffrorna för första halvåret som helhet är dystra medan en ljusning kan skönjas under juni.

I Stockholms län ökade antalet konkurser med 8 procent baserat på halvåret (totalt 1 298 konkurser) medan de minskade i juni med 10 procent (totalt 206 konkurser).

I Västra Götalands län var motsvarande siffror en ökning med 32 procent på halvåret (totalt 540 konkurser) och i juni en ökning med 3 procent (totalt 80 konkurser).

För Skåne läns del var ökningen av antalet konkurser 34 procent under första halvan av året (totalt 567 konkurser) och en ökning med 9 procent i juni (totalt 84 konkurser).

– Nu återstår det att se om junis hoppingivande utveckling står sig även under juli och augusti, som av tradition brukar vara kämpiga för många företag, särskilt inom olika konsultverksamheter, som då brukar ha låga intäkter, fortsätter Harald Stjerna.

– Erfarenhetsmässigt vet vi att många företag precis klarar sommarmånaderna för att sedan få svårt att återhämta sig under hösten. Med början i september brukar antalet konkurser stiga igen. 

– Mycket av hur utvecklingen kommer att bli framöver beror på i vilken takt som hjulen inom näringslivet börjar snurra igen. Det gäller både för Sverige och för länderna i vår omvärld, som vi genom vår export är beroende av.

– Förhoppningsvis får vi se en återhämtning, men allt är naturligtvis beroende av hur coronaepidemin utvecklas. Får vi en andra våg i sommar och höst i många länder kommer det att få stor påverkan på näringslivet, både i världen som helhet och i Sverige, avslutar Harald Stjerna.


Här kan du se statistik och listan på konkurser i ditt län:

https://kreditrapporten.se/konkurser-juni-2020


Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se