Konkurserna ökade i November

Konkurserna i Sverige ökade med 5 procent i november jämfört med samma månad 2020. Flest konkurser fanns inom besöksnäringen och i byggbranschen.

Mars och april förra året utvecklades till ett stålbad för näringslivet. Antalet konkurser rusade i höjden som en direkt konsekvens av Coronapandemin och de restriktioner som infördes successivt av regeringen och Folkhälsomyndigheten.

– Utvecklingen så här långt under 2021 har varit mindre dramatisk sett till helåret. Ackumulerat fram till och med november har konkurserna på riksnivå minskat med 10 procent. Sedan halvårsskiftet har dock minskningen planat ut och konkurserna ligger nu på samma nivå som förra året, konstaterar Harald Stjerna, partner på Syna. 

Ser man på de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne går utvecklingen i olika riktning. Sämst utveckling har Stockholm med en ökning av antalet konkurser i november med hela 16 procent medan ökningen i Skåne stannar på 4 procent. 

Västra Götaland klarar sig betydligt bättre med en minskning på 10 procent i november och 13 procent ackumulerat sedan årsskiftet. Motsvarande ackumulerade siffra för Stockholm är minus 8 procent och för Skåne minus 13 procent.

– Det tyder på att Stockholms län är det av landets tre storstadslän, och viktiga ekonomiska motorer, som klarat sig sämst så här långt. Någon direkt orsak är svår att hitta. Man kan dock notera att Västra Götaland med många tunga tillverkande företag klarat sig betydligt bättre, slår Harald Stjerna fast.

Hur utvecklingen blir framöver återstår att se. Mycket är avhängigt av hur Coronapandemin utvecklas. Nya restriktioner kan drabba flera redan hård utsatta branscher. För handeln, särskilt mindre butiker, är december årets viktigaste intäktsmånad. Samma sak gäller för restaurangbranschen med julbord och olika företagsevenemang. För hotell handlar det om uteblivna konferenser och övernattningar i samband med resor under jul- och nyårshelgerna.

Oroande är det också att många företag inom byggsektorn nu tycks ha problem. Sektorn var vid sidan av restaurangbranschen den som hade flest konkurser i november.  

– Vi får inte heller glömma bort att många företag, framför allt mindre och medelstora, har det fortsatt kämpigt med låg likviditet. Så än är vi inte tillbaka till ett normaltillstånd även om det på helårsbasis ser ut att gå åt rätt håll, avslutar Harald Stjerna.

Se listan på alla konkurser:
https://kreditrapporten.se/konkurser-november-2021

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se