Konkurserna minskade kraftigt i september

Antalet konkurser i Sverige minskade drastiskt i september jämfört med ett år tidigare. Men läget är fortfarande osäkert för många företag och branscher.

Under september månad gick 356 företag i konkurs. Det är en minskning med 32 procent jämfört med samma månad 2019 då 527 företag lämnade in sin konkursansökan. De konkursade företagen hade en sammanlagd omsättning på nästan 2,6 miljarder kronor enligt bolagens senaste årsredovisningar. I samband med konkurserna förlorade drygt 1 200 anställda sina jobb.

– De tre storstadsregionerna, Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, följde utvecklingen på riksnivå. I Stockholms län och Västra Götalands län minskade antalet konkurser med 37 procent respektive 24 procent. I Skåne var minskningen 31 procent, säger Harald Stjerna, partner på Syna. Dock ska man komma ihåg att det sammanlagda antalet konkurser hittills i år med råge överstiger antalet under samma period förra året, både i Sverige och i storstadsregionerna.

– En förklaring till att antalet konkurser minskat så kraftigt i september är att många av de företag som hade ekonomiska problem sedan tidigare gick i konkurs redan under våren, när Coronapandemin slog till med full kraft, fortsätter Harald Stjerna som menar att det finns fog både för en viss optimism samtidigt som han garderar med att konkurserna kan komma att öka senare i höst.

– De insatser som gjorts för att stötta näringslivet – exempelvis permitteringsstödet, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och nya karensregler vid sjukdom – har uppenbarligen haft effekt. Samtidigt råder det stor osäkerhet om Coronapandemins fortsatta utveckling. Dagligen kommer nya signaler om en andra våg senare i höst och vinter.

– Det är också viktigt att komma ihåg att många av de företag som överlevt den värsta krisen är mer sårbara i dag. Detta gäller framför allt små och medelstora företag.

En bransch som generellt sett haft det besvärligt under september är byggsektorn, där antalet konkurser ökat markant. Även inom handeln fortsätter antalet konkurser att växa. Men här rör det sig både om effekterna av Coronapandemin och en strukturell förändring när allt fler väljer att handla på nätet i stället för i fysiska butiker.

– Besöksnäringen, som bland annat omfattar hotell och restauranger, fick tidigt problem, men sommaren har inneburit en viss återhämtning som en följd av att många svenskar valt att semestra på hemmaplan. Det är dock en bransch som haft det riktigt tufft och det finns en betydande oro inom näringen för en ny våg av konkurser under hösten som en följd av färre hotell- och konferensbokningar liksom besök på restauranger om en ny våg av smitta kommer, konstaterar Harald Stjerna.


Se listan på företagen som gått i konkurs i ditt län här:
https://kreditrapporten.se/konkurser-september-2020


Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se