Konkurserna i Sverige minskade rejält i januari

Konkurserna i Sverige fortsatte att minska i rask takt i januari och mycket tyder på att den positiva utvecklingen ska fortsätta.

Antalet konkurser i Sverige minskade i januari med 16 procent jämfört med samma månad för ett år sedan. Detta trots att Sverige befinner sig mitt uppe i en fjärde pandemivåg.

– Utvecklingen i januari ska ses som en fortsättning på 2021 som innebar att antalet konkurser. Räknat på hela året, minskade betydligt. Ner 11 procent jämfört med 2020, då exceptionellt många företag tvingades ge upp, konstaterar Harald Stjerna, partner på Syna.

Även i de tre storstadslänen, som är viktiga motorer i näringslivet, fortsätter utvecklingen i rätt riktning. I Stockholms län minskade konkurserna i januari med 10 procent, i Västra Götalands län med 12 procent och i Skåne län med hela 32 procent.

– Man ska dock komma ihåg att vissa branscher fortfarande har det besvärligt. Särskilt gäller detta för företag inom besöksnäringen, där framför allt restauranger, hotell och konferensanläggningar, men också företag inom kultursektorn, exempelvis teatrar och konsertarrangörer, kämpat i tuff motvind, fortsätter Harald Stjerna.

– När nu restriktionerna, som infördes som en följd av Coronapandemin, släpps innebär det för många en efterlängtad möjlighet till en nystart. Det är också positivt för sysselsättningen när behovet av att anställa kommer öka i takt med att allt mer återgår till ett normalläge.  

Även företag inom byggbranschen tycks ha det besvärligt, vilket kan verka märkligt med tanke på att det byggs mycket överallt. Framför allt är det små och medelstora byggföretag som fått ge upp. En förklaring kan vara uteblivna betalningar som spätt på en redan svag likviditet.

Inför fortsättningen av 2022 är Harald Stjerna optimistisk. Mycket tyder på att antalet konkurser kommer att fortsätta att minska.

– Men nya överraskningar kan komma, exempelvis om Coronaviruset muterar igen eller att något oförutsett inträffar i omvärlden. Men låt oss hoppas att så inte blir fallet, avslutar han.

Se listan på alla konkurser:
https://kreditrapporten.se/konkurser-januari-2022

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se