Konkurserna i Sverige fortsätter öka, men i långsammare takt


Konkurserna i Sverige fortsätter att öka, om än i mer måttlig omfattning. Det visar statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Helt avgörande för fortsättningen är hur långvarig coronapandemin blir och om företagen klarar sommarmånaderna.

Antalet konkurser i Sverige fortsätter att öka. I maj gick 670 företag i konkurs och det är en ökning med 12 procent jämfört med samma månad förra året.

– Det är visserligen en dämpning jämfört med såväl mars som april, men trenden håller i sig, säger Harald Stjerna som är partner på Syna. En förklaring till dämpningen kan vara att de företag som hade problem redan innan coronan slog till, eller som mer eller mindre över en natt blev av med alla intäkter, också blev pandemins första offer. 

– En annan förklaring är att de stödåtgärder som introducerats, exempelvis permitteringsstöd och sänkta arbetsgivaravgifter, gett avsedd effekt och att företagen fått både andrum och rådrum.

Bland konkurserna i maj är det några branscher som sticker ut. Restaurangnäringen har det fortsatt kämpigt liksom besöksnäringen i stort.

– Andra branscher som har det tufft är byggbranschen och den specialiserade detaljhandeln. I maj månads konkurser förlorade 1 633 personer jobbet och de konkursade företagen omsatte tillsammans drygt 2,3 miljarder kronor, fortsätter Harald Stjerna.

Ser man till utvecklingen från årsskiftet och fram till i dag är utvecklingen dyster. Antalet konkurser i Sverige har ökat med så mycket som 21 procent jämfört med samma period förra året. Hela 3 187 företag har ansökt om konkurs.

– För många företag och många branscher började 2020 bra med fyllda orderböcker och problem av helt annan karaktär, att hitta kompetenta medarbetare att anställa. Ingen kunde nog förutse vad som väntade runt hörnet.

De tre storstadsregionerna – Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län – har utvecklats olika. Sämst utveckling har Västra Götaland där antalet konkurser i maj ökade med hela 53 procent, vilket kan vara ett tecken på att många mindre tillverkande företag i den industritäta regionen börjat får problem.

– I Stockholms län ser utvecklingen däremot bättre ut. Efter några tuffa månader minskar antalet konkurser i länet med 5 procent jämfört med maj förra året, säger Harald Stjerna. Ackumulerat ökar dock konkurserna i år med 13 procent.

För Skånes del är utvecklingen också dyster, om än inte lika dyster som i Västra Götaland. Här har konkurserna ökat med 23 procent i maj.

– Av statistiken att döma är det i första hand de mindre och medelstora företagen som har det mest bekymmersamt. Det är en utveckling som blivit än mer tydlig under maj. Förklaringen är att man ofta har mindre buffertar och är mer känslig för tapp, om man exempelvis är underleverantör till ett större företag som drar ner på sin produktion.

Utvecklingen framöver är svårbedömd, menar Harald Stjerna. Mycket avgörs på sikt av hur långvarig coronapandemin blir.

– Klingar pandemin av under sommaren och ekonomin, både i Sverige och i andra länder som vi är beroende av för vår export, tar fart igen finns det anledning att vara mer optimistisk. En andra våg av coronasmitta och därmed ökade restriktioner skulle däremot få motsatt effekt.

– En orosfaktor är dock att sommaren för många företag, inte minst inom konsultbranschen, av tradition är månader med lägre aktivitet och därmed också lägre intäkter. Avgörande för många företag blir hur omfattande och långvariga samhällets stöd till näringslivet blir, om turister får resa in, och framför allt om man kan komma igång och göra affärer igen, avslutar Harald Stjerna.

Se listan på företagen i ditt län:

https://kreditrapporten.se/konkurser-maj-2020

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se