Konkurserna accelererade i Sverige under april


Coronaepidemin slår hårt mot det svenska näringslivet. I mars ökade antalet konkurser med 27 procent jämfört med mars förra året. April såg en ännu större ökning – upp hela 45 procent jämfört med samma månad förra året.

Det är helt klart att Skåne drabbats extra hårt av den pågående pandemin. För många företag som kämpar för att överleva är det riktigt tufft och i vissa branscher är det helt klart värre än i andra.

– I april ökade antalet konkurser i Sverige med 45 procent jämfört med april förra året, säger Harald Stjerna, partner på Syna. Läget för många företag är allvarligt och det finns få positiva tecken i nuläget. Det mesta talar för att antalet konkurser även de närmaste månaderna kommer att vara stort.

Jämför man utvecklingen i olika delar av landet är skillnaderna påtagliga. De tre storstadslänen klarar sig olika bra. I Stockholms län har antalet konkurser ökat med 38 procent, medan ökningen i Västra Götalands län är 57 procent. Sämst har utvecklingen varit i Skåne län där antalet konkurser ökat med 73 procent.

– Men i vissa län syns ingen eller en mycket liten ökning av antalet konkurser. I vissa fall, till exempel i Kalmar län, har antalet konkurser tvärtom minskat. Gävleborgs län och Hallands län är två andra län som inte heller har drabbats särskilt hårt, fortsätter Harald Stjerna.

– Den bransch som drabbats hårdast i april är restaurangbranschen, men även inom butikshandeln och byggsektorn har antalet konkurser varit högt. Noterbart är också att många konsultföretag har uppenbara problem när företagen inte längre köper in deras tjänster i lika stor utsträckning.

Ser man till antalet jobb som gått förlorade i samband med konkurserna toppar Stockholms län med 1 135 arbetstillfällen, följt av Västra Götaland med 860, medan antalet i Skåne stannar vid 329. På riksnivå handlar det om 3 143 arbetstillfällen som försvunnit i april.

– För att ytterligare förtydliga bilden hade de företag som gick i konkurs i april en sammanlagd omsättning på drygt 5,3 miljarder kronor. I Stockholms län var motsvarande summa drygt 1,7 miljarder kronor, i Västra Götaland 2 miljarder kronor medan det i Skåne handlade om 443 miljoner kronor. Siffrorna är baserade på de konkursade företagens senast inlämnade årsredovisningar.

Om man ser till den ackumulerade utvecklingen, januari till april, har antalet konkurser i Sverige ökat med 24 procent jämfört med 2019, vilket är mycket. För Stockholms län stannade ökningen vid 19 procent och för Västra Götaland handlar det om en ökning med 35 procent. I Skåne ökade konkurser ackumulerat med 44 procent.

– I början av året hade många län en positiv utveckling med ett förhållandevis litet antal konkurser. Men den utvecklingen bröts definitivt i mars då konsekvenserna av pandemin slog till med full kraft, inte minst i storstäderna.

– Utvecklingen framöver är svår att veta. Men en erfarenhet som vi redan nu kan dra, är att så gott som ingen bransch går obemärkt genom den kris vi är mitt uppe i. Alla är drabbade av Corona, både små och stora företag, om än inte alltid lika hårt, understryker Harald Stjerna.

Här kan du se regional statistik och vilka företag som gått i konkurs:

https://kreditrapporten.se/konkurser-april-2020

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se