Klippans kommun vinner Bästa Tillväxt 2018 i Skåne

Klippans kommun har den bästa tillväxten i Skåne län i 2018 års tillväxtindex.

Under flera år hade Klippans kommun en krisstämpel. Men nu har utvecklingen vänt och 2018 är Klippan den kommun som har bäst tillväxt i hela Skåne län.

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som står bakom utmärkelsen Bästa Tillväxt, som bygger på en granskning av samtliga svenska aktiebolags bokslut. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst och bygger med andra ord på verkliga fakta.

I slutet av 1990-talet hopades mörka moln över Klippans kommun. Pappersbruket som varit något av navet i kommunens näringsliv lades ned. Samma sak med krigsflygskolan F5 i Ljungbyhed. På kort tid försvann både kompetens och många arbetstillfällen.

– Nu ser det helt annorlunda ut. Näringslivet i kommunen har fått tillbaka framtidstron och det är många företag som investerar i nya produktionsanläggningar. Många nyanställer också, säger Anders Lindberg som är näringslivschef i kommunen.

Ett av dessa är Svenska Bruket med ett 50-tal anställda som investerar 150 miljoner kronor i en ny maskin för att kunna öka produktionen av tissue från 15 000 till 45 000 ton per år. Tissue är det material som används vid tillverkning av pappersservetter.

Nyligen bestämde sig danska Greybird för att etablera sig på det gamla F5-området i Ljungbyhed. Där kommer man att utbilda ett 30-tal blivande piloter för trafikflyg vid sidan av de piloter som redan utbildas vid Trafikflyghögskolan. En liknande, men ändå helt annorlunda, utbildning på gamla F5 är den utbildning som finns för professionella drönarpiloter, en yrkesgrupp som med växande efterfrågan. Och på tjänstesidan finns snabbväxande Tindra i Klippan med närmare 400 anställda som arbetar inom vård och omsorg.

– Under senare år har vi sett ett klart ökat intresse från företag som vill etablera sig här. Det handlar om såväl industriföretag som om byggbolag som vill bygga bostäder. Vi har mark avsatt för både industrier och bostadsbyggande, dessutom till betydligt lägre priser än många andra kommuner i Skåne som börjar få ont om byggbar mark fortsätter Anders Lindberg.

Ett bekymmer som företagen i Klippan delar med företag på många andra håll i Sverige är bristen på medarbetare som kan ta de jobb som finns.

– Det hämmar naturligtvis tillväxten. Samtidigt måste man se optimistiskt på saken. I Klippan finns det flera populära yrkesutbildningar där så gott som alla elever får jobb direkt efter examen. Det finns också planer på att starta en yrkesutbildning som är speciellt anpassad efter industrins behov och där vi vet att efterfrågan är stor när kompetensen är den rätta, berättar Anders Lindberg.

– Från kommunens sida jobbar vi också kontinuerligt med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Vi försöker ha örat mot marken och fånga upp de önskemål som företagen har samtidigt som vi naturligtvis är öppna för företag som vill flytta verksamhet till Klippan. Det ska vara enkelt att gå från intresse till att fatta beslut.

– Så om man jämför dagens Klippan med hur det var för 20 år sedan har mycket hänt. Den krisstämpel som fanns då har bytts till optimism som är ett resultat av mångas arbete – inte minst det arbete som våra företagare bidragit och bidrar med. Det är också de som ska ta åt sig äran av att Klippan utsetts till Bäst Tillväxt 2018, avslutar Anders Lindberg.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se