KI: Djup lågkonjunktur att vänta


Den aktuella Coronaepidemin kommer att drabba svensk ekonomi hårt. Hur hårt är svårt att säga, men en synnerligen djup lågkonjunktur står för dörren, konstaterar Konjunkturinstitutet i en rapport.

Under det andra kvartalet räknar KI med att BNP faller med drygt 6 procent och att en våg av konkurser liksom en kraftigt ökad arbetslöshet kommer att följa i epidemins spår. Samtidigt understryker man att prognosen innehåller ett stort mått av osäkerhet.

Även hushållen ser allt mer dyster på framtiden. Den tidigare optimism som framkommit har i mars bytts mot en mindre positiv syn på den egna ekonomin jämfört med ett år sedan. En stor del av människors oro bottnar i en osäkerhet om man ska förlora sitt arbete eller inte.

Läs mer på Konjunkturinstitutets hemsida

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se