Hög risk för fortsatt konkursvåg i vinter

Konkurserna i Sverige fortsätter att vara många. I december gick 661 företag i konkurs, en ökning med 34 procent. Sett över hela året ökade dessutom konkurserna med 9 procent, visar aktuell statistik. Mycket tyder också på att antalet konkurser kommer att vara fortsatt många nu i vinter.

Året som gått blev ett dystert år för många svenska företag. Sammantaget gick 6 232 företag i konkurs, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2021.

– Det står utom allt tvivel att många haft det extra tufft under 2022, konstaterar Karl Stjerna, VD för kreditupplysningsföretaget Syna. Under första halvåret låg konkurserna på en relativt måttlig nivå, men efter sommaren skedde en markant förändring, då antalet konkurser rakade i höjden. Särskilt november var en nattsvart månad med en ökning med 38 procent.

Även i december fortsatte konkurserna att öka jämfört med samma månad ett år tidigare. På riksnivå ökade de med 34 procent. I Stockholms län, som svarade för nästa en tredjedel av alla landets konkurser, var ökningen 48 procent.

I Västra Götalands län var utvecklingen också fortsatt negativ. Där ökade konkurserna i december med 37 procent. I Skåne län, det tredje av storstadslänen, var utvecklingen likartad med en ökning på 43 procent.

– Att uttala sig om framtiden är alltid vanskligt, men mycket tyder på att konkursvågen fortsätter att svepa fram över landet. Inte minst med tanke på att många företag, framför allt små och medelstora, nu ska börja återbetala de stöd och skattelättnader man fick under Coronapandemin, även om regeringen aviserat att företagen kan få ytterligare en tids uppskov mot ränta. Många lider redan sedan tidigare av dålig likviditet, fortsätter Karl Stjerna. 

– Detta i kombination med ett sämre konjunkturläge, med växande oro i omvärlden och hushållens kraftigt försämrade köpkraft som en följd av den höga inflationen, är illavarslande. Förutom ett högt konkurstryck kommer också allt fler uppgifter om att många företag varslar om uppsägning av personal, vilket också pekar på att många företag har det besvärligt, konstaterar han avslutningsvis.


Se listan på alla konkurserna i ditt län:
https://kreditrapporten.se/konkurser-december-2022

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se