Fortsatt stort intresse för skuldsanering

Kronofogdens logotyp

Intresset för att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden är fortsatt stort och kan förväntas öka under året. Men många får avslag på sin ansökan.

Personer med så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden.

Under 2022 ansökte 25 658 personer i Sverige om skuldsanering, en minskning med 2 417 personer jämfört med samma period förra året. Även antalet beviljade skuldsaneringar minskade något, från 11 661 personer 2021 till 10 182 under fjolåret.

Under den första månaden 2023 har dock ansökningarna ökat igen. Dock oklart om orsaken. Flera faktorer tros ligga bakom och en inte allt för djärv gissning kan vara den besvärliga ekonomiska situation som många hushåll hamnat i med höjda räntor, brant stigande inflation och ökat antal om varsel och uppsägningar.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se