Företag upplever ett ökat konkurshot

Data från Konjunkturinstitutet visar att alla sektorer inom näringslivet drabbats av minskad omsättning på grund av coronakrisen. Undersökningen visar också att många företag upplever ett konkurshot.

I den senaste mätningen som Konjunkturinstitutet gjorde, där svaren samlades in mellan den 27 och 29 juli, svarade 60 procent av företag i näringslivet att omsättningen hade minskat i förhållande till ett normalläge. 37 procent uppgav att nedgången låg mellan 1–25 procent och 23 procent att den var större än så.

Inom tjänstesektorn rapporterade 61 procent att omsättningen minskat och inom tillverkningsindustrin var motsvarade siffra 71 procent.

När försäljningen viker kraftigt ökar givetvis risken för konkurs. I den senaste undersökningen bedömde 31 procent av företagen i näringslivet att det fanns en risk att verksamheten behövde avvecklas. 4 procent uppgav att risken var hög. Bedömningen var något mer pessimistisk för tjänstesektorn där 35 procent av företagen svarade att det finns en avvecklingsrisk och 5 procent såg risken som hög.

– Undersökningen visar än en gång hur viktigt det är att ha koll på vem man gör affärer med, säger Harald Stjerna, partner på Syna. Ofta är en konkurs en följd av en längre tids svårigheter för ett företag att betala sina fakturor och i de flesta fall har företaget också dragit på sig ett antal betalningsförelägganden.

– Att kontinuerligt använda sig av Synas informationskällor är ett sätt att vara proaktiv och på så sätt undvika onödiga kreditförluster i det egna företaget.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se