Färre företag ser möjlighet att fuska med skatten

Allt färre företag anser att det finns stora möjligheter att fuska med skatten. Det visar en årlig attitydundersökning som Skatteverket låtit göra.

Det är endast 7 procent av företagen som instämmer i att man har rätt att chansa i deklarationen mellan vilka kostnader som ska räknas till företaget och vilka kostnader som är privata. En tydlig förbättring ses bland annat sedan 2020, då en liknande undersökning gjordes, inom bygg, detaljhandel och transport.

Andelen företag som anser att det finns stora möjligheter att fuska med skatten var 14 procent vid 2021-års undersökning, mot 20 procent för fem år sedan.

Av undersökningen framgår också att förtroendet för Skatteverkets förmåga att bekämpa skattefusk ökat kraftigt. Andelens företag som instämmer i påståendet att Skatteverket är bra på att bekämpa skattefusket bland företagen har ökat med 10 procentenheter sedan de förra undersökningen för ett år sedan, från 47 till 57 procent.

Även på frågan om företagen i stor utsträckning är utsatta för företag i samma bransch som skattefuskar syns en förbättring. 16 procent jämfört med 19 procent för fem år sedan. Här syns framför allt en tydlig förbättring i restaurangbranschen.

Bland privatpersoner uppgav 16 procent att de känner någon som jobbar svart, mot 26 procent för fem år sedan. Bland företagare angav 6 procent att de personligen känner företagare som skattefuskar, jämfört med 9 procent för 5 år sedan.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se