En screening ger koll på dina bostäder och ökad trygghet

Fastighetssupport hjälper fastighetsägare att skapa trygga boendemiljöer med hjälp av digitala verktyg och dialog. I det arbetet är Synas digitala adresskontroll, (screening), en viktig del. Med en snabb screening av bostadsadresserna får fastighetsägaren koll på vilka, och hur många, som står skrivna i deras bostäder. Sedan är det bara att följa upp avvikelserna.

När vi talar med Mustapha Timir, vd på Fastighetssupport, så ska han och en kollega senare på kvällen göra en lägenhetskontroll. Det finns misstanke om att det inte är personen som står skriven på kontraktet som faktiskt bor i lägenheten. Dessutom har grannar rapporterat om störningar, så Mustapha och hans kollega ska helt enkelt knacka på och prata med den som bor i lägenheten.

     – Fastighetssupport hjälper små och medelstora fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att slippa problemen med de lite svårare och mer tidskrävande ärendena. Vi tycker det är bättre att förvaltare och fastighetsvärdar får jobba med service och bygga goda relationer med sina hyresgäster. Istället för att utreda problem och konfrontera personer som stör sina grannar, berättar Mustapha.

Innan Mustapha startade Fastighetssupport för snart fyra år sedan arbetade han själv i över 10 år som fastighetsvärd och förvaltare.

     – Jag såg själv problemen och utmaningarna som finns i branschen, och har alltid drivits mot att starta ett företag som faktiskt behövs i samhället. I början var vi unika eftersom vi talade många olika språk. Så kunde vi bli en bra brygga mellan hyresgästen och hyresvärden i de fall utmaningarna berodde på kommunikationen. Nu idag har vi flera samarbeten med olika konsulter, till exempel socionomer, och vårt mål är alltid att lösa problemen med dialog, säger Mustapha.

     – När en jurist kommer in i bilden så blir det ofta svårare att hitta en lösning genom dialog. Den som blir anklagad för något letar själv upp en jurist för att kontra. Effekten blir inte alls bra. Dessutom blir det en tidskrävande och kostsam process för hyresvärden.

De senaste åren har det talats mycket om olovlig andrahandsuthyrning. Dels för att det kom en lagändring 1 oktober 2019, som gör det enklare att säga upp fuskande hyresgäster som hyr ut i andrahand. Dels för att myndigheterna hittat kopplingar mellan brottslighet och oriktiga hyresförhållanden.

     – Ja, det är inte bara att du som fastighetsägare bidrar till en mer rättvis bostadsmarknad när du har koll på vilka som bor i dina lägenheter. Du skapar också trygghet för de boende och dessutom minskar risken för slitage och fel som inte anmäls. Det gör att du som fastighetsägare får bättre kontroll över ditt bestånd samtidigt som du sparar mycket pengar, förklarar Mustapha.

     – Och det är vanligare än vad många fastighetsägare tror, att den som bor i lägenheten inte är folkbokförd där. Vi har själva gjort en marknadsundersökning bland fastighetsägare, och frågat hur stor andel av deras bestånd de tror har avvikelser mot folkbokföringen. De flesta gissade på mellan 0,5 till 2 procent. När vi sedan gjort screeningar med hjälp av Syna, så har det istället visat sig vara kring 10 procent av beståndet som haft avvikelser.

Hur går det då till när Fastighetssupport hjälper fastighetsägarna med just olovlig andrahandsuthyrning?

– Det börjar oftast med ett tips från en granne som sett något. Då kollar vi i Syna vilka som är folkbokförda på adressen nu, och vilka som varit folkbokförda där tidigare. Sedan kollar vi upp familjerelationer för att se om vi kan koppla den boende till en annan adress. Till exempel kanske de äger en bostadsrätt eller en fastighet men sambon är folkbokförd på en annan adress. Vi tittar även på sociala medier om det exempelvis finns bilder från en annan plats än lägenheten.

     – När vi samlat all information som finns tillgänglig så gör vi den första bedömningen. Har vi tillräckligt för att gå vidare till nästa steg? Har vi det så gör vi en lägenhetskontroll, alltså knackar på för att prata med den som är i lägenheten. I samband med det kollar vi även parkeringsplatsen och vems bil som står där.

     – Sista steget är att vi tar ett möte med den som hyr lägenheten, så att de ska få chansen att själva förklara situationen. Då visar vi även de bevis vi har på att det faktiskt är någon annan som bor i lägenheten. Målet är att genom dialog slippa en juridisk process, avslutar Mustapha.


Fem anledningar till att ta hjälp av Fastighetssupport:

  1. Skapar trygghet för de boende och för fastighetsvärdarna
  2. Får kontroll på de egna bostäderna
  3. Förhindrar och förebygger olovlig andrahandsuthyrning
  4. Stoppar försäljning av folkbokföringsadresser
  5. Bidrar till en rättvis bostadsmarknadSå använder Fastighetssupport Synas tjänster i sitt arbete:
1. Screening
Syna matchar fastighetsägarens adresser med folkbokföringens och markerar alla avvikelser. Fastighetsägaren ringar in vilka adresser som bör vara föremål för vidare utredning. En screening visar om hyresgästerna finns i folkbokföringen, om de är avlidna, utvandrade eller har skyddad adress, civilstånd, historiska/särskilda adresser, om de bor i bostadsrätt, ändrings- och folkbokföringsdatum, med mera.
2. Adresskontroll
Fastighetssupport går in på syna.se och söker på en adress. Där kan man se vilka personer och företag som är folkbokförda på adressen. Det finns även historik som visar vilka personer som tidigare varit folkbokförda på adressen. Syna har 5 års namn- och adresshistorik och visar inom vilka datum personer är folkbokförda. 


Är du också intresserad av screening och adresskontroller?
Kontakta:
Fastighetssupport:
Mustapha Timir, mustapha@fastighetssupport.com.
Syna:
Kristoffer Melander, kristoffer.melander@syna.se

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se