E-kvitton mellan företag

Drömmen om digitala kvitton mellan företag är nu närmare verklighet. För tillfället pågår pilottester av en nordisk standardlösning med e-kvitton från faktiska köp, uppger Bolagsverket.

Från och med nu och under hela våren pågår pilottester av en nordisk standardlösning gällande e-kvitton. Fokus ligger på praktisk användbarhet för små och medelstora företag.

Fördelarna är flera, bland annat att det blir snabbare och en effektivare hantering av kvitton då de enkelt kan användas som verifikat i bokföringen och det minskar också administrationen när många manuella moment försvinner.

I dag går det att skicka e-fakturor, e-order och e-kataloger mellan de nordiska länderna. Men när det handlar om exempelvis reskostnader så använda fortfarande papperskvitton. Det och liknande exempel ska i fortsättningen förhoppningsvis kunna skickas och tas emot som e-kvitton i stället.

I projektet finns fyra delar som omfattar hur data tas upp från köptillfället, hur användaren identifieras, hur data formateras samt hur data skickas och tas emot och hur det ska visas och användas av företagen, exempelvis i sin bokföring hos en redovisningskonsult.

I den första fasen av pilottestet handlar det om hur köparens och säljarnas system utbyter information som automatiskt skapar ett e-kvitto i respektive affärssystem.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se