Digitala årsredovisningar snart obligatoriskt

Regeringskansliets logotyp

En statlig utredning föreslår att det i framtiden ska bli obligatoriskt med digital inlämning av årsredovisningar för drygt 95 procent av alla aktiebolag. Undantag ska bara göras för börsnoterade företag, finansiella företag och försäkringsföretag, men även dessa kan i ett senare skede komma att omfattas.

Utredningen, som tillsattes av Justitiedepartementet 2021, föreslår att lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas för första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2025, eftersom flera remissinstanser pekat på att ett tidigare införande kräver tid för företagen att anpassa sig.

Redan 2022 lämnades över 250 000 digitala årsredovisningar in till Bolagsverket. Det motsvarar nästan 40 procent av samtliga årsredovisningar som ska lämnas in. Det innebär också ökning med nästan 10 procent jämfört med 2021.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se