Botkyrka vinner Bästa Tillväxt för tredje året i rad

Botkyrka kommun vinner Bästa Tillväxt 2020 i Stockholms län. På andra respektive tredje plats kommer Nynäshamn och Upplands Väsby kommuner.

Botkyrka är en entreprenörs- och tillväxtkommun med en ung och internationell befolkning i tillväxtregionen Stockholm.

– Företagsstrukturen är egentligen inte unik i jämförelse med många andra kommuner. Av Botkyrkas knappt 6 000 företag är cirka 60 procent soloföretag, men tillväxten sker framför allt i spannet mellan 5 och 50 anställda och uppåt, berättar Gustav Fridlund som är näringslivschef i kommunen.

– Varje år startas det ungefär 600 nya företag. Men här finns också internationellt starka arbetsgivare som Alfa Laval och Delaval, likväl som kreativa aktörer som Riksteatern och Cirkus Cirkör samt proaktiva investerare.   

Gustav Fridlund menar också att en bakomliggande faktor till Botkyrkas framgångar är att man har starka entreprenörer i rätt branscher som drar nytta av sitt strategiska läge i tillväxtregionen Stockholm.

– Många är dessutom väldigt duktiga på att anpassa sig till sina kunder, oavsett om det är pandemi eller goda tider.

– Botkyrkas företag är expansiva, men vi ser också att alltfler företag och investerare söker sig till kommunen. Botkyrka är en dynamisk plats i en växande region. Och även om det händer att företag lämnar kommunen, så håller trenden i sig med fler och växande företag.

Förutom att förtäta Botkyrkas verksamhetsområden och stadsdelar arbetar Botkyrka kommun med nästa stora utvecklingsprojekt i sin del av regionen: Södra porten, där det nya Stockholm börjar. 

– Södra porten omfattar dels ett obebyggt markområde där nya företagsetableringar ska göras, dels ett befintligt handels- och industriområde i Eriksberg som ligger alldeles i början av infarten till Stockholm.

– Läget är utmärkt vid två stora genomfartsvägar och två nya trafikleder och två tunnelbanestationer på gångavstånd. Det ska stimulera och premiera nytänkande och vänder sig till framsynta företag som ser potentialen i både det geografiska läget och i närheten till en stor och kompetent arbetskraftsresurs, fortsätter Gustav Fridlund.   

– För att möjliggöra fler tillväxtbolag och samtidigt få till fler jobb för Botkyrkaborna, har vi tillsammans med privata investerare även bildat Tillväxt Botkyrka. Genom satsningar på ungt entreprenörskap jobbar vi med återväxten för att säkra upp fler toppnoteringar i framtiden!

Ett av Gustav Fridlunds mantran är att det ska vara enkelt att starta, växa och etablera sitt företag i Botkyrka.

– Vi ligger över snittet i länet när det gäller service i samband med myndighetsutövning (NKI – nöjd kundindex), men jobbar trots det hårt för en ständigt förbättrad service med företagen i fokus.   

– Vidare är infrastruktursatsningar en förutsättning för näringslivets utveckling. Stat och region behöver på allvar uppmärksamma Södertörnsregionen som en tillväxtmotor och vara med och bidra till att skapa förutsättningar som gynnar och stärker regionens funktion och konkurrenskraft.

– Sammantaget finns dock mycket goda förutsättningar för fortsatt positiv företagsutveckling.

Gustav Fridlund anser att Södertörnsregionen som en tillväxtmotor behöver uppmärksammas mer på regional och nationell nivå.

– Trafikverket och Region Stockholm behöver se till att säkra åtgärder i samband med de stora investeringar som nu genomförs i regionen. Det handlar om utbyggnaden av Förbifart Tullinge, Tvärförbindelse Södertörn, Förbifart Stockholm och Spårväg Syd samt E4/20 och Hågelbyleden för framväxande verksamhetsområdet Södra Porten till Stockholm, avslutar han.

Läs mer om Bästa Tillväxt och vilka kriterier som mäts

Resultatlistan – alla kommunernas placeringar i hela landet

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se