Botkyrka har bäst tillväxt i Stockholmsregionen

Botkyrka kommun har den bästa tillväxten i Stockholms län i 2018 års tillväxtindex.

På bara några år har Botkyrka klättrat från en blygsam åttonde plats till första plats i Stockholms län och vinner därmed utmärkelsen Bästa Tillväxt 2018.

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som står bakom utmärkelsen Bästa Tillväxt, som bygger på en granskning av samtliga svenska aktiebolags bokslut. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst och bygger med andra ord på verkliga fakta.

– Det är naturligtvis otroligt glädjande att vi ligger i topp. Även om Botkyrka är en bra kommun att bo och driva företag i vill jag framför allt ge alla våra duktiga företagare ett stort erkännande för det arbete som de gör genom att skapa arbetstillfällen och underlag för god service. Den här utmärkelsen är framför allt deras, säger Gustav Fridlund, som är tillförordnad näringslivschef i kommunen.

Kommunen har drygt 90 000 invånare och antalet invånare ökar stadigt. Om fem år räknar kommunen med att passera 100 000 invånare. Näringslivet i kommunen är varierat med ett fåtal större företag, Alfa Laval och DeLaval, men desto fler med upp till 50 anställda. Handel är en viktig del av företagandet, men också företag verksamma inom exempelvis byggsektorn är betydande. Till detta ska läggas ett stort antal företag inom ekonomi, juridik, teknik och logistik. Därutöver finns det tongivande aktörer inom kultur och kreativa näringar som Cirkus Cirkör och Riksteatern.

– Botkyrka är en blandad kommun med stora villaområden i de södra delarna, medan de norra – Hallunda, Fittja, Alby och Norsborg – präglas av bebyggelse från miljonprogrammets tid. I kommunen finns också 160 nationaliteter representerade, något som sätter sin prägel på kommunen och skapar nya möjligheter. I kommunen talas det över 100 språk.

Förutom ett engagerat näringsliv, till stora delar präglat av entreprenörskap, lyfter Gustav Fridlund fram att Botkyrka är en del av huvudstadsregionen – Sveriges starkaste tillväxtregion och en viktig motor för svensk ekonomi.

– Det händer fantastiskt mycket i hela Stockholmsregionen och det kommer naturligtvis även oss till godo. Vi ser ett ökande intresse för att etablera sig i Botkyrka kommun och det finns flera skäl till detta. Ett är vårt geografiska läge med god infrastruktur både när det gäller person- och godstransporter. Att pendla till Stockholm city tar inte mer än 25 minuter, förklarar Gustav Fridlund.

– Ett annat skäl är att Stockholm växer i allt vidare ringar och att vi kan erbjuda etableringsmark. Ju närmare centrala Stockholm man kommer desto färre alternativ finns. Vi har även en ung befolkning som många gånger också är välutbildad.

Som kommun arbetar Botkyrka mycket med att bygga nätverk och skapa mötesplatser där företagare från olika branscher kan träffas, diskutera gemensamma frågor och föra fram önskemål inom områden där kommunen kan bli mer effektiv. Botkyrka ligger också i topp tio i Sverige när företagen får värdera kommunernas bemötande i samband med myndighetsutövning.

– När vi planerar för framtiden är näringslivets förutsättningar att verka i kommunen en av de viktigaste faktorerna, oavsett om det handlar om infrastruktur, planerade bostäder eller samhällsservice som handel och tillgänglighet till fritid och rekreation.

– Just nu arbetar vi med Södra Porten. Det är nästa stora stadsutvecklingsprojekt i Stockholmsregionen för handel, kontor och industrier, och det finns redan nu ett stort intresse bland många företag som vill etablera sig där, avslutar Gustav Fridlund.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se