Antalet nystartade företag sjunker fortfarande

Antalet nystartade aktiebolag sjunker fortsatt. Under mars startades 4 405 nya aktiebolag, en minskning med 27 procent jämfört med mars 2022.

Intresset för att starta nya företag är fortfarande lågt. En given förklaring är naturligtvis den ekonomiskt turbulenta tid som Sverige och västvärlden i stort befinner sig i.

Under mars startades det i Sverige 4 405 nya aktiebolag att jämföra med de 6 031 som startades i mars 2022. Sedan årsskiftet har också nyföretagandet minskat påtagligt, ner med 22 procent. Det visar på en långsiktig minskning och mycket talar för att den negativa utvecklingen kommer att fortsätta som en följd av den lågkonjunktur som väntar.

Sedan årsskiftet har 14 200 nya aktiebolag startats. Det ska jämföras med de 18 230 nya företag som startades under de tre första månaderna 2022. Det är en minskning med 22 procent.

Särskilt svagt är nyföretagandet inom byggsektorn, men handel och hotell- och restaurangbranschen visar på påtagligt vikande nyföretagande. För byggsektorn handlar det till stor del om att byggandet i Sverige nu går på sparlåga medan en starkt bidragande orsak till det minskade intresset att starta nytt inom handeln kan hänföras till höga hyreskostnader och priskonkurrens från e-handeln.

Se statistik på antalet nystartade bolag i din region:
https://kreditrapporten.se/nystartade-foretag-mars-2023

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se