Antalet företag som går i konkurs ökar

Antalet företag som går i konkurs ökar

Hittills i år har antalet konkurser i Sverige ökat med 1,3 procent under årets första nio månader jämfört med förra året, från 4 518 konkurser 2018 till 4 578 konkurser i år. Det är dessutom en trend som accelererat under september, då antalet konkurser ökade med nära nog 12 procent.

Av de tre storstadslänen utmärker sig Stockholms län i negativ bemärkelse. Där har antalet konkurser hittills i år ökat under samtliga månader, utom i juli. Ökningen är 8,4 procent under årets första nio månader. Dock avmattades ökningstakten under september då ökningen jämfört med samma månad förra året stannade vid 4 procent.

För Västra Götaland, där Göteborgsregionen med många stora industriföretag ingår, är utvecklingen mer positiv även om det finns orostecken på himlen. Här har antalet konkurser minskat med sammanlagt 4,9 procent jämfört med förra året. Men under september skedde en markant förändring då antalet konkurser ökade med hela 37 procent.

Även Skåne län har klarat sig förhållandevis bra så här långt. Här är minskningen 3,9 procent under de nio första månaderna. Men under september skedde även här en tydlig förändring. Antalet konkurser ökade då med drygt 25 procent.

Bland de branscher som har störst problem sticker detaljhandeln ut. Traditionella butiker kan ha det tufft när e-handeln växer. Andra företag med växande problem finns inom transportsektorn och bland bygg- och anläggningsföretag.

– Ett försiktig antagande är att vi nu börjar se konsekvenserna av en konjunkturavmattning även om det fortfarande är för tidigt att dra några långtgående slutsatser. Av erfarenhet vet vi emellertid att antalet konkurser brukar öka under hösten och det är troligt att så kommer att ske också i år, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

– Ett råd är därför att vara mer observant på vem man gör affärer med. Men också att vara uppdaterad på vilka företag som drar på sig betalningsförelägganden. Det är en tidig varningssignal om att företaget har ekonomiska problem och att en konkurs senare inte kan uteslutas.

 

På Kreditrapporten.se kan du se listor på alla företag som gått i konkurs.

Klicka här för att komma till september månads konkurslista för hela Sverige

(Observera att Kreditrapporten.se redovisar fler bolag än bara aktiebolag, därför kan siffrorna skilja sig lite.)

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se