Ånge klarade krisen och nu växer näringslivet

Ånge kommun vinner Bästa Tillväxt 2020 i Västernorrlands län. På andra och tredje plats kommer Timrå respektive Sundsvalls kommuner.

Om man vill söka sig till Sveriges mittpunkt är det till Ånge man ska ställa in bilens GPS. En typisk norrländsk inlandskommun. Men med ett strategiskt läge.

– Inte för att vi ligger precis mitt i Sverige utanför att vi ligger där Norra stambanan korsar Mittbanan som går mellan Sundsvall och Trondheim, säger Mats Gustafsson, näringslivschef i Ånge kommun.

Historiskt har staten genom järnvägen liksom Posten varit viktiga arbetsgivare. Men i dag ser det helt annorlunda ut. När SJ hade som flest anställda i Ånge arbetade en bra bit över 1 000 personer vid järnvägen och Posten hade också många anställda, om än inte lika många. Det här var för kanske 40–50 år sedan, men sedan dess har näringslivet i kommunen genomgått stora förändringar.

– Järnvägen är fortfarande viktig, men inte i första hand som arbetsgivare utan för att Ånge i dag är ett logistiskt nav. Vi har en av Sveriges största rangerbangårdar där mycket av det som produceras i Norrland passerar.

Näringslivet i Ånge karaktäriseras numera i mångt och mycket av små och medelstora företag som i många fall är framgångsrika, en del med hela världen som marknad för sina produkter.

– Tidigare rådde det något av en bruksmentalitet i kommunen, men när staten drog ner och några av kommunens stora privata arbetsgivare samtidigt lade ned var goda råd dyra. Men efter den första tidens förlamning växte ett nytt och allt starkare näringsliv fram.

– Då på 1970- och 1980-talen pratade många om att Ånge fått dödsstöten, men som alltid är nöden alla uppfinningars moder. Det visade sig att det fanns ett gott entreprenörskap och många hade idéer som bara väntade på att förverkligas, fortsätter Mats Gustafsson.

I Ånge spelar skogen och skogsbruket en viktig roll med allt från avverkning till transporter och förädling, exempelvis genom sågverksindustrier.

– Men vi har också ett företag som är specialister på att tillverka reningsverk för barlastvatten och som har all världens rederier som potentiell marknad. Lite konstigt kanske med tanke på att vi befinner oss långt uppe på landbacken.

– Ett annat företag tillverkar el- och dataskåp med stor framgång. Ett tredje är stora på utrustning till golvvärme. Och i båda fallen finns kunderna spridda, åtminstone över stora delar av Europa. Ytterligare ett är ledande när det handlar om att tillverka blekmedel för pappersindustrin.

Mats Gustafsson kan också med tillfredställelse konstatera att nyföretagarandan i Ånge inte var en engångsföreteelse. Den är fortfarande stor.

– Vi brukar placera oss högt upp på listan över nyföretagande i Sverige. Dessutom är det fler kvinnor i Ånge som tar steget att satsa på eget jämfört med hur det ser ut i andra delar av landet. Det är naturligtvis extra glädjande. Det bådar gott för framtiden. Vågar en, vågar en till och sedan är den goda spiralen igång, konstaterar han.

Ett område som Mats Gustafsson tror kommer att utvecklas är besöksnäringen.

– I många mindre kommuner, som vår, ses det som en livlina för framtida tillväxt. Men det är på inget sätt ett självspelande piano. I Ånge har vi mycket kvar att lära och utveckla och till det har vi bland annat ett nära och bra samarbete inom Destination Sundsvall och med Destination Höga Kusten. Jag vill påstå att vi har mer eller mindre hela potentialen kvar att nyttja.  

Dit räknar han Ljungans dalgång, de djupa skogarna och sjöarna som är som klippt och skurna för vildmarksliv.

– Visste du förresten att vi har ett gömsle där man, om man sitter riktigt tyst, kan få se björn stryka förbi på bara några meters håll?

Inför framtiden är Mats Gustafsson optimistisk. Han är övertygad om att de små kommunerna, även de som ligger i Norrlands inland, har framtiden för sig.

– I takt med att digitaliseringen tar full fart kommer man att kunna arbeta varsomhelst i Sverige. Då behöver man inte sitta på ett stort kontor i Stockholm eller Göteborg. Man kan lika gärna göra jobbet hemifrån köksbordet.

– I stället kommer det att vara andra saker som blir avgörande för var man bosätter sig. Trygghet kommer att bli allt viktigare liksom boendekostnaderna och närheten till orörd natur.

Läs mer om Bästa Tillväxt och vilka kriterier som mäts

Resultatlistan – alla kommunernas placeringar i hela landet

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se