Allt fler företag betalade inte sina skulder i april

Företags betalningsförelägganden

Antalet utslag i mål om betalningsförelägganden ökade med drygt 22 procent under april i år jämfört med samma månad förra året. Det visar kreditupplysningsföretaget Synas konjunkturbarometer som följer svenska företags betalningsförelägganden.

Under årets tre första månader minskade antalet utslag i mål om betalningsförelägganden för företag i Sverige med 10 procent jämför med samma period 2018. Men i april bröts den positiva trenden då antalet betalningsförelägganden ökade med 22,3 procent jämfört med 2018 och 17,3 procent jämfört med 2017. I faktiska siffror rör det sig om 2 982 förelägganden i april i år jämfört med 2 438 under 2018 och 2 542 under 2017.

– Vad som orsakat trendbrottet jämfört med årets tre första månader är svårt att säga. Men det visar att fler företag har fått svårare att betala sina räkningar. Det är dock för tidigt att tolka det som början på en lågkonjunktur, säger Harald Stjerna som är styrelseordförande i Syna.

Det är också värt att notera att det är företagen i Stockholms län som svarar för nära nog en tredjedel av alla ärenden med sammanlagt 948 betalningsförelägganden i april i år jämfört med 870 förelägganden 2018 och 936 förelägganden 2017. Även Västra Götaland och Skåne sticker ut med en kraftig uppgång under april jämfört med de två föregående åren.

För övriga län är utvecklingen likartad den för riket med ett fåtal undantag, exempelvis Jönköpings län och Örebro län, där antalet betalningsförelägganden minskade i april i år jämfört med de två föregående åren.

– Lärdomen av detta är att det gäller att vara extra noga med att kontrollera vem man gör affärer med. Ett utslag i mål om betalningsföreläggande är en allvarlig anmärkning som vanligtvis tyder på stora ekonomiska problem i det berörda företaget, förklarar Harald Stjerna.

– Man ska också komma ihåg att betalningsföreläggande i ett företag kan utlösa en snöbollseffekt som snabbt kan fortplanta sig till fler företag om dessa i sin tur inte kan betala sina räkningar på grund av uteblivna betalningar.

Den utveckling som kreditupplysningsföretaget Syna redovisar är resultatet av tiotusentals beslut från tiotusentals olika fordringsägare över hela landet. Summan av alla dessa beslut visar på ett mycket tillförlitligt sätt en aspekt av det ekonomiska tillståndet i landet – nämligen företagens förmåga att betala sina skulder.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se