Äldres skulder hos Kronofogden ökar

Nästan 40 000 personer över 64 år hade skulder hos Kronofogden vid slutet av förra året. Mer än hälften av dem har haft sina skulder i över 20 år.

Många äldre har levt med skulder under lång tid och har svårt att komma ur skuldsituationen. Det handlar ofta om gamla skulder som kontinuerligt ökar på grund av räntor och avgifter, konstaterar Kronofogden i en analys.

Vid slutet av 2022 hade antalet äldre med skulder hos Kronofogden ökat med 460 personer jämfört med föregående år. Vid årsskiftet var det totala skuldbeloppet för de äldre cirka 21 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1 miljard jämfört med 2021. Av det bestod nästan 10 miljarder av räntor och avgifter, alltså knappt hälften av det totala skuldbeloppet.

Vilka de bakomliggande faktorerna till att äldre får allt svårare att betala av sina skulder råder viss osäkerhet om. Myndigheten pekar själv på två möjliga orsaker. Dels att äldre har mindre ekonomiska marginaler än den övriga befolkningen och därför har svårare att klara av det rådande ekonomiska läget. Dels att större livshändelser, som flytt till äldreboende eller om ens partner avlider, gör det svårt att betala av sina skulder.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se