Äldre kvinnor har oftare skulder än jämngamla män

Bland låntagare över 45 år är det vanligare att kvinnor än män får skulder hos Kronofogden. En förklaring kan vara att större livshändelser, som en skilsmässa, slår hårdare mot kvinnor.

Män, oavsett ålder, tar större konsumtionslån och får i högre grad inkassokrav än kvinnor. Ändå får kvinnor över 45 år oftare allvarliga betalningsproblem, betalningsförelägganden och skulder hos Kronofogden, än män i samma åldersgrupp.

Det visar en ny analys om betalningsproblem bland låntagare. En trolig förklaring är att kvinnor över 45 är ekonomiskt mer sårbara vid större livshändelser. Det beror troligen på att kvinnor har lägre inkomster och därför slår exempelvis en skilsmässa eller arbetslöshet hårdare mot dem.

Analysen, som gjorts av Kronofogden, studerar personer som lånar för konsumtion och hur många som får olika typer av betalningsproblem. Där kvinnor utgör en större andel av låntagare över 45 som får betalningsförelägganden och skuld hos Kronofogden gäller det omvända för alla under 45. Där är det till största delen män som får allvarliga betalningsproblem. Det hänger förmodligen samman med att män är mer benägna att ta ekonomiska risker och att deras lån ofta belastar inkomsten mer.

Analysen visar också att kvinnor och män lånar på lite olika sätt. Kvinnor lånar oftare men deras lån är mer generellt sett mindre medan män tar färre men större lån. Det hänger ihop med att kvinnor oftare använder sig av fakturor och delbetalningar från säljfinansieringsbolag, medan män oftare lånar av nischbanker.

Kvarstår dock att det generellt i större utsträckning är unga låntagare som får betalningsproblem än äldre.

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se