137 000 ansökningar om stöd för korttidsarbete

Den 30 november stängde möjligheten att ansöka om stöd för den sista förlängningen av korttidsarbete. Därmed avslutades den enskilt största statliga stödinsatsen för svenska företag under coronapandemin. Totalt har det inkommit 136 837 ansökningar till Tillväxtverket, det visar nya siffror från Tillväxtverket.

Stödet för korttidsarbete presenterades av regeringen i mars 2020. Den 7 april öppnade ansökan och totalt har svenska företag ansökt om 40,3 miljarder kronor. De allra flesta ansökningar, närmare 80 000, inkom under stödets första del, april till juni 2020. Under 2021 har färre företag haft behov att nyttja stödet, under året har det inkommit 46 254 ansökningar.

– När krisen var som värst och ekonomin stod stilla under våren 2020 kunde Tillväxtverket snabbt få ut pengar till företag som hamnat i en svår ekonomisk situation. Statistiken visar att behovet var akut och att väldigt många företag behövde permittera sin personal, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Då många ärenden fortfarande handläggs för 2021 är det för det tidigt att redovisa hur stödet har nyttjats under denna period. En ny rapport från Tillväxtverket ger dock en summering av hur stödet nyttjades av svenska företag under 2020.

Under 2020 permitterades cirka 580 000 anställda vid något tillfälle. Det motsvarar nästan en femtedel av alla anställda i näringslivet. Drygt 90 000 ansökningar om stöd skickades in till Tillväxtverket mellan 6 april 2020 och sista december samma år. För att hantera mängden ansökningar har Tillväxtverket gått från cirka 500 anställda till över 1 300 på ett år.

Stödsystemet har fungerat väl för större företag med regelbunden produktion, låg personalomsättning och fasta anställningsvillkor. Exempelvis har tillverkningsindustrin utnyttjat stödet mest, med cirka 174 000 permitterade under 2020

– Stödet har gjort stor skillnad för svenska företag som har haft möjlighet att behålla sin personal i stället för att tvingas till varsel och uppsägningar. På så sätt har de snabbt kunna återhämta sig när ekonomin har vänt. Flera myndigheter och organisationer, till exempel Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Svenskt Näringsliv har också understrukit nyttan med korttidsstödet, säger Kristian Seth.

Läs hela rapporten här

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se