Om Syna

Oberoende kreditupplysning sedan 1947

Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag. Men vi är inte det största. Det beror på att vi under alla år har stått emot frestelsen att bli uppköpta av de jättar som i dag dominerar marknaden. I stället har vi valt att behålla vår självständighet.

Vi har helt enkelt inte velat kompromissa med de grundläggande värden som alltid varit basen i vår verksamhet: Ärlighet, enkelhet och kvalitet. Vi vill inte bli större än att vi alltid kan erbjuda dig den personliga service du har rätt att förvänta dig.  Och tack vare att Syna sedan starten haft samma ägare har vi långsiktigt kunnat utveckla vårt kvalitetskoncept utan krav på snabb avkastning.

Glädjande nog är det många företag som uppskattar vår obändiga vilja till oberoende. Tusentals företag anlitar oss regelbundet för att hitta, kontrollera och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Allt från mindre företag som tar någon enstaka upplysning till stora koncerner och statliga myndigheter som löpande hämtar tusentals uppgifter varje dag.

Välkommen till Syna – oberoende kreditupplysning sedan 1947.