Syna API - Information för utvecklare

All offentlig information samlat i ett API

Vi har gjort många av våra tjänster tillgängliga så att du som kund kan utnyttja dem i dina egna produkter och webbtjänster. Här finns all offentlig person-, företags- och fastighetsinformation samlat i ett API. Visste du till exempel att du som API-kund kan hämta kreditklassning, folkbokföringsinformation, anmärkningskontroll och information från ett 30-tal övriga tjänster till dina egna skräddarsydda lösningar? Vi har åtskilliga kunder som dagligen hämtar stora mängder affärskritisk information från våra system där kundregister, kreditkontroll, betalningstjänster etc baseras på kvalitetsdata från Syna.

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi.

XML-baserat API

Synas API bygger på XML och levereras över HTTPS. Här bygger du som utvecklare enkelt din egen klient i valfritt programmeringsspråk eller genom skriptade verktyg som exempelvis cURL.

Dokument

Nedan hittar du dokumentation för ett urval av Synas API, saknar du något så tveka inte att kontakta oss. Under varje kategori finns XML-scheman, XML-exempel, felkoder samt en allmän beskrivning i pdf-format.

Klicka på respektive API-avsnitt för att visa länkar till nedladdningsbara filer, och klicka sedan på länkarna för att ladda ner de dokument du är intresserad av. För att ladda ner samtliga filer från ett API till ett zip-arkiv, klicka på "[Ladda ner arkiv]".

Allmän Information
[-]
Typ
Namn
.PDF
ENG_Syna_General_Information.pdf
.PDF
Syna_Allman_Information.pdf
.PDF
Syna_Testmiljö.pdf
Anmärkningar
[+]
Typ
Namn
XML
BAnmark_Fraga.xml
XSD
BAnmark_Fraga.xsd
XML
BAnmark_Svar.xml
XSD
BAnmark_Svar.xsd
.PDF
BAnmark_Syna_Anmarkningar.pdf
.PDF
ENG_BAnmark_Syna_Records for payment default.pdf
Anmärkningar PDF
[+]
Typ
Namn
XML
BAnmPDF_Fraga.xml
XSD
BAnmPDF_Fraga.xsd
.PDF
BAnmPDF_Syna_Anmarkningar PDF.pdf
.PDF
ENG_BAnmPDF_Syna_Records for payment default PDF.pdf
Arbetsställen - Lista och Detalj
[+]
Typ
Namn
XML
BArbLst_Fraga.xml
XSD
BArbLst_Fraga.xsd
XML
BArbLst_Svar.xml
XSD
BArbLst_Svar.xsd
.PDF
BArbLst_Syna_Arbetsställelista.pdf
XML
BArbst_Fraga.xml
XSD
BArbst_Fraga.xsd
XML
BArbst_Svar.xml
XSD
BArbst_Svar.xsd
.PDF
BArbst_Syna_Arbetsställe.pdf
.PDF
ENG_BArbLst_Syna_Workplace List_.pdf
.PDF
ENG_BArbst_Syna_Workplace.pdf
Bevakningsobjekt_Tillägg
[+]
Typ
Namn
.PDF
BBevObj_Bevakningsobjekt_Tillägg.pdf
XML
BBevObj_Fraga.xml
XSD
BBevObj_Fraga.xsd
XML
BBevObj_Svar.xml
XSD
BBevObj_Svar.xsd
Bokslut
[+]
Typ
Namn
XML
BBokB_Fraga.xml
XSD
BBokB_Fraga.xsd
XML
BBokB_Svar.xml
XSD
BBokB_Svar.xsd
.PDF
BBokB_Syna_Bokslutsköp.pdf
XML
BBokL_Fraga.xml
XSD
BBokL_Fraga.xsd
XML
BBokL_Svar.xml
XSD
BBokL_Svar.xsd
.PDF
BBokL_Syna_Bokslutslista.pdf
.PDF
ENG_BBokB_Syna_Annual Report Purchase.pdf
.PDF
ENG_BBokL_Syna_Annual Reports List.pdf
Customer Verification
[+]
Typ
Namn
XSD
BVaken_Fraga.xsd
XML
BVaken_Svar.xml
XSD
BVaken_Svar.xsd
.PDF
BVaken_Syna_Customer_verification.pdf
.PDF
ENG_BVaken_Syna_Customer_verification.pdf
Engagemang
[+]
Typ
Namn
XML
BEnga_Fraga.xml
XSD
BEnga_Fraga.xsd
XML
BEnga_Svar.xml
XSD
BEnga_Svar.xsd
.PDF
BEnga_Syna_Engagemang.pdf
.PDF
ENG_BEnga_Syna_Assignments to companies.pdf
Error
[+]
Typ
Namn
.PDF
ENG_Error_Syna_error code management.pdf
XML
Error.xml
XSD
Error.xsd
Excel
Error_felkoder.xlsx
.PDF
Error_Syna_felkodshantering.pdf
Folkbokföring
[+]
Typ
Namn
XML
BFbokf_Fraga.xml
XSD
BFbokf_Fraga.xsd
XML
BFbokf_Svar.xml
XSD
BFbokf_Svar.xsd
.PDF
BFbokf_Syna_Folkbokforingsfraga.pdf
.PDF
ENG_BFbokf_Syna_National registration.pdf
Folkbokföring med relationsuppgifter
[+]
Typ
Namn
XML
BFbokfS_Fraga.xml
XSD
BFbokfS_Fraga.xsd
XML
BFbokfS_Svar.xml
XSD
BFbokfS_Svar.xsd
.PDF
BFbokfS_Syna_Folkbokforingsfraga_med_relation.pdf
.PDF
ENG_BFbokfS_Syna_National registration with marital relation.pdf
Folkbokföringshistorik
[+]
Typ
Namn
XML
BFbfH_Fraga.xml
XSD
BFbfH_Fraga.xsd
XML
BFbfH_Svar.xml
XSD
BFbfH_Svar.xsd
.PDF
BFbfH_Syna_Folkbokforingshistorik.pdf
.PDF
ENG_BFbfH_Syna_Historical information in SPAR.pdf
Företagsinteckningar
[+]
Typ
Namn
XML
BFtgInt_Fraga.xml
XSD
BFtgInt_Fraga.xsd
XML
BFtgInt_Svar.xml
XSD
BFtgInt_Svar.xsd
.PDF
BFtgInt_Syna_Företagsinteckningar.pdf
.PDF
ENG_BFtgInt_Syna_Floating Charges.pdf
Grunduppgifter Företag
[+]
Typ
Namn
XML
BFtgru_Fraga.xml
XSD
BFtgru_Fraga.xsd
XML
BFtgru_Svar.xml
XSD
BFtgru_Svar.xsd
.PDF
Bftgru_Syna_Grunduppgifter.pdf
.PDF
ENG_Bftgru_Syna_Basic Information on Companies.pdf
GrunduppgifterPlus Företag
[+]
Typ
Namn
XML
BFtgruP_Fraga.xml
XSD
BFtgruP_Fraga.xsd
XML
BFtgruP_Svar.xml
XSD
BFtgruP_Svar.xsd
.PDF
BFtgruP_Syna_GrunduppgifterPlus.pdf
Excel
BFtgruP_Syna_GrunduppgifterPlus_Bilaga1.xlsx
.PDF
ENG_BftgruP_Syna_Basic InformationPlus on Companies.pdf
Historik namn_adress
[+]
Typ
Namn
XML
BNamHst_Fraga.xml
XSD
BNamHst_Fraga.xsd
XML
BNamHst_Svar.xml
XSD
BNamHst_Svar.xsd
.PDF
BNamHst_Syna_Historik namn_adress.pdf
.PDF
ENG_BNamHst_Syna_History relating to names and addresses.pdf
Historisk Ledning
[+]
Typ
Namn
XML
BLednH_Fraga.xml
XSD
BLednH_Fraga.xsd
XML
BLednH_Svar.xml
XSD
BLednH_Svar.xsd
.PDF
BLednH_Syna_Historisk_Ledning.pdf
.PDF
ENG_BLednH_Syna_Historical Leadership.pdf
Historiska Engagemang
[+]
Typ
Namn
XML
BEngHst_Fraga.xml
XSD
BEngHst_Fraga.xsd
XML
BEngHst_Svar.xml
XSD
BEngHst_Svar.xsd
.PDF
BEngHst_Syna_Historiska_Engagemang.pdf
.PDF
ENG_BEngHst_Syna_Historical Assignments to companies.pdf
Id-Kontroll Fysiker och Juridiker
[+]
Typ
Namn
XML
BIdkoll_Fraga.xml
XSD
BIdkoll_Fraga.xsd
XML
BIdkoll_Svar.xml
XSD
BIdkoll_Svar.xsd
.PDF
BIdkoll_Syna_Id-kontroll.pdf
.PDF
ENG_BIdkoll_Syna_Identity Check.pdf
Klassning
[+]
Typ
Namn
XML
BKlass_Fraga.xml
XSD
BKlass_Fraga.xsd
.PDF
BKlass_Klassning.pdf
XML
BKlass_Svar.xml
XSD
BKlass_Svar.xsd
.PDF
ENG_BKlass_Syna_Classification.pdf
Koncerninformation
[+]
Typ
Namn
XML
BKoncL_Fraga_12.xml
XSD
BKoncL_Fraga_12.xsd
XML
BKoncL_Svar.xml
XSD
BKoncL_Svar.xsd
.PDF
BKoncL_Syna_Koncerninformation.pdf
.PDF
ENG_BKoncL_Syna_Group Information.pdf
Konkursinformation
[+]
Typ
Namn
XML
BKKInfo_Fraga.xml
XSD
BKKInfo_Fraga.xsd
XML
BKKInfo_Svar.xml
XSD
BKKInfo_Svar.xsd
.PDF
BKKInfo_Syna_Konkursinformation.pdf
.PDF
ENG_BKKInfo_Syna_Information on Bankruptcy.pdf
Kreditupplysning AB
[+]
Typ
Namn
XML
BKuAB_Fraga.xml
XSD
BKuAB_Fraga.xsd
XML
BKuAB_Svar.xml
XSD
BKuAB_Svar.xsd
.PDF
BKuAB_Syna_Kreditupplysning_AB.pdf
.PDF
ENG_BKuAB_Syna_Credit Report for AB_ENG.pdf
Kreditupplysning Företagare
[+]
Typ
Namn
XML
BKuFore_Fraga.xml
XSD
BKuFore_Fraga.xsd
XML
BKuFore_Svar.xml
XSD
BKuFore_Svar.xsd
.PDF
BKuFore_Syna_Kreditupplysning_Företagare.pdf
.PDF
ENG_BKuFore_Syna_Credit Report on Business Owners.pdf
Kreditupplysning PDF
[+]
Typ
Namn
XSD
BKuPDF_Fraga.xsd
.PDF
BKuPDF_Syna_Kreditupplysning PDF.pdf
.PDF
ENG_BKuPDF_Syna_Credit report PDF.pdf
Kreditupplysning Person
[+]
Typ
Namn
XML
BKuPriv_Fraga.xml
XSD
BKuPriv_Fraga.xsd
XML
BKuPriv_Svar.xml
XSD
BKuPriv_Svar.xsd
.PDF
BKuPriv_Syna_Kreditupplysning_Person.pdf
.PDF
ENG_BKuPriv_Syna_Credit Report Person.pdf
Kreditupplysning Övriga Juridiker
[+]
Typ
Namn
XML
BKuOvrJ_Fraga.xml
XSD
BKuOvrJ_Fraga.xsd
XML
BKuOvrJ_Svar.xml
XSD
BKuOvrJ_Svar.xsd
.PDF
BKuOvrJ_Syna_Kreditupplysning_Övriga Juridiker.pdf
.PDF
ENG_BKuOvrJ_Syna_Credit Report Other Legal Entities.pdf
Ledning och Firmateckning
[+]
Typ
Namn
XML
BLedn_Fraga.xml
XSD
BLedn_Fraga.xsd
XML
BLedn_Svar.xml
XSD
BLedn_Svar.xsd
.PDF
BLedn_Syna_Ledning.pdf
.PDF
ENG_BLedn_Syna_Company Leadership.pdf
Nyckeltal
[+]
Typ
Namn
XML
BNyck_Fraga.xml
XSD
BNyck_Fraga.xsd
XML
BNyck_Svar.xml
XSD
BNyck_Svar.xsd
.PDF
BNyck_Syna_Nyckeltal.pdf
.PDF
ENG_BNyck_Syna_Key Ratios.pdf
Partnerinloggning
[+]
Typ
Namn
XSD
BLogOn_Fraga.xsd
XML
BLogOn_Svar.xml
XSD
BLogOn_Svar.xsd
.PDF
BLogOn_Syna_Partnerinloggning.pdf
.PDF
ENG_BLogOn_Syna_Partner login.pdf
Personbevakning Tillägg Borttag av Poster
[+]
Typ
Namn
XML
BPerBev_Fraga.xml
XSD
BPerBev_Fraga.xsd
XML
BPerBev_Svar.xml
XSD
BPerBev_Svar.xsd
.PDF
BPerBev_Syna_Tillägg_Borttag_Persondataförändringar.pdf
.PDF
ENG_BPerBev_Syna_Personal Data Security.pdf
Skatteregistrering
[+]
Typ
Namn
XML
BFtgruS_Fraga.xml
XSD
BFtgruS_Fraga.xsd
XML
BFtgruS_Svar.xml
XSD
BFtgruS_Svar.xsd
.PDF
BftgruS_Syna_Skatteregistrering.pdf
.PDF
ENG_BFtgruS_Syna_Company Tax Registration.pdf
Sök Företag
[+]
Typ
Namn
.PDF
BFtgLSyna_Sök Företag.pdf
XML
BFtgL_Fraga.xml
XSD
BFtgL_Fraga.xsd
XML
BFtgL_Svar.xml
XSD
BFtgL_Svar.xsd
.PDF
ENG_BFtgL_Syna_Company Search.pdf
Sök Person
[+]
Typ
Namn
XML
BFbfl_Fraga.xml
XSD
BFbfl_Fraga.xsd
XML
BFbfl_Svar.xml
XSD
BFbfl_Svar.xsd
.PDF
BFbfl_Syna_Sök Person.pdf
.PDF
ENG_BFbfl_Syna_Search for Person.pdf
Verklig huvudman
[+]
Typ
Namn
XML
BVHuvMF_Fraga.xml
XSD
BVHuvMF_Fraga.xsd
XML
BVHuvMF_Svar.xml
XSD
BVHuvMF_Svar.xsd
.PDF
BVHuvMF_Syna_Verklig huvudman Företag.pdf
XML
BVHuvMP_Fraga.xml
XSD
BVHuvMP_Fraga.xsd
XML
BVHuvMP_Svar.xml
XSD
BVHuvMP_Svar.xsd
.PDF
BVHuvMP_Syna_Verklig huvudman Person.pdf
.PDF
ENG_BVHuvMF_Syna_Beneficial owner Company.pdf
.PDF
ENG_BVHuvMP_Syna_Beneficial owner Person.pdf
.PDF
landskoder.pdf
Ärenden Bolagsverket
[+]
Typ
Namn
XML
BArende_Fraga.xml
XSD
BArende_Fraga.xsd
XML
BArende_Svar.xml
XSD
BArende_Svar.xsd
.PDF
BArende_Syna_Ärenden Bolagsverket.pdf
.PDF
ENG_BArende_Syna_Cases at Bolagsverket.pdf