Kreditklass 5

Annie Johanssons Hembageri AB (556601-9914)
har 2019-04-24 kreditklass 5

Företaget har en risk mindre än 0,09% att hamna på obestånd inom 12 månader

Utfärdat av kreditupplysningsföretaget

Syna logotyp
Kreditklassningen bygger på bolagets aktuella finansiella data som insamlats under det senaste dygnet. Sammanställningen är gjord av kreditupplysningsföretaget Syna och analysen bygger på en statistisk modell framtagen för att bedöma det individuella bolagets verkliga obeståndsrisk.
AB Syna (556049-7314), Box 244, 201 22 Malmö | Tel: 040-25 85 00 | E-post: support@syna.se