Svenska företag har allt svårare att betala sina fakturor.

Under årets första två månader ökade antalet utslag i mål om betalningsföreläggande med 18% jämfört med samma period 2012. Februari månads siffror är 10% högre än de under februari 2012 och ligger även över krisåret 2009 års siffror. I Kalmar och Kronobergs län ökade antalet med över 50% i februari. I Uppsala län ökade antalet med över 80%.  Detta kommer med stor sannolikhet att leda till ökade konkurser senare under året.

Totalt är det 4391 företag som står för utslagen i mål om betalningsföreläggande under januari och februari 2013. 520 (11%) av dessa företag har redan gått i konkurs.

Branscher som utmärker sig speciellt är företag inom bygg, vvs och närliggande branscher och företag som bedriver restaurangverksamhet. Av de totalt 4391 företagen har 1878 tilldelats kreditklass 1 och 2 av Syna vilket betyder att de har en hög risk att hamna på obestånd inom 12 månader. Dessa företag har totalt 7138 anställda.

Under hösten 2012 ledde de svenska företagens obetalda fakturor till rekordmånga betalningsförelägganden. Utvecklingen fortsätter under januari 2013 då antalet ökade i nästan hela landet. I februari ökade antalet ytterligare från redan höga nivåer.

Ett utslag i mål om betalningsföreläggande är en signal om ekonomiska problem och en allvarlig betalningsanmärkning. Under krisåret 2009 ökade antalet betalningsförelägganden kraftigt under våren vilket följdes av ökade konkurser senare under året.

Många pratar nu om ljuspunkter i utvecklingen, men om man ser till antalet betalningsföreläggande pekar allt tvärt om på att vi är på väg mot fortsatt ökade konkurser.  Säger Harald Stjerna, informationsansvarig på kreditupplysningsföretaget Syna.

Kreditupplysningsföretaget Syna mäter varje månad antalet utslag i mål om betalningsföreläggande. Utvecklingen av antalet utslag i mål om betalningsföreläggande ger en bra fingervisning om de svenska företagens ekonomiska situation. Kraftiga ökningar av antalet betalningsförelägganden leder till fortsatta ekonomiska problem för både företagen som inte betalar sina fakturor, men givetvis också för de företag som inte får betalt.

För ytterligare information och statistik för respektive län kontakta:

Harald Stjerna informationsansvarig på Kreditupplysningsföretaget Syna

E-post: harald.stjerna@syna.se

Mobil 0702-338297

Direkt 040-258539

Växel 040-258500

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se