Kreditupplysning via API

All offentlig person-/företags- och fastighetsinformation samlat i ett API

Vi har gjort många av våra tjänster tillgängliga så att du som kund kan utnyttja dem i dina egna produkter och webbtjänster. Visste du till exempel att du som API-kund kan hämta kreditklassning, folkbokföringsinformation, anmärkningskontroll och information från ett 20-tal övriga tjänster till dina egna skräddarsydda lösningar? Vi har åtskilliga kunder som dagligen hämtar stora mängder affärskritisk information från våra system där kundregister, kreditkontroll, betalningstjänster etc baseras på kvalitetsdata från Syna.

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi.

Dokument

Nedan hittar du dokumentation för ett urval av Synas API, saknar du något så tveka inte att kontakta oss. Under varje kategori finns XML-scheman, XML-exempel, felkoder samt en allmän beskrivning i wordformat.

Klicka på respektive API-avsnitt för att visa länkar till nedladdningsbara filer, och klicka sedan på länkarna för att ladda ner de dokument du är intresserad av. För att ladda ner samtliga filer från ett API till ett zip-arkiv, klicka på "[Ladda ner arkiv]".

Allmän Information
[-]
Typ
Namn
Ändrad
Word
ENG_Syna_Allman_Information.docx
2016-03-03
Word
Syna_Allman_Information.docx
2015-10-19
Anmärkningar
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BAnmark_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XML
BAnmark_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BAnmark_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BAnmark_Syna_Anmarkningar.docx
2015-10-19
Anmärkningar PDF
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BAnmPDF_Fraga.xml
2017-05-08
Word
BAnmPDF_Syna_Anmarkningar PDF.docx
2017-05-08
Arbetsställen - Lista och Detalj
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BArbLst_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BArbLst_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BArbLst_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BArbLst_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BArbLst_Syna_Arbetsstallelista.docx
2016-01-19
XML
BArbst_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BArbst_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BArbst_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BArbst_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BArbst_Syna_Arbetsstalle.docx
2016-01-19
Bokslut
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BBokB_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BBokB_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BBokB_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BBokB_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BBokB_Syna_Bokslutskop.docx
2016-01-19
XML
BBokL_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BBokL_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BBokL_Fraga.xml
2015-11-02
XSD
BBokL_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BBokL_Syna_Bokslutslista.docx
2015-10-19
Customer Verification
[+]
Typ
Namn
Ändrad
Word
BVaken_Syna_Customer_verification.docx
2017-05-08
Engagemang
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BEnga_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BEnga_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BEnga_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BEnga_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BEnga_Syna_Engagemang.docx
2015-10-19
Error
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
Error.xml
2015-10-19
XSD
Error.xsd
2015-11-02
Excel
Error_felkoder.xlsx
2015-10-19
Word
Error_Syna_felkodshantering.docx
2015-11-02
Fastighet Ägarlista
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFastA_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BFastA_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BFastA_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFastA_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BFastA_Syna_Fastighets_Agarlista.docx
2016-01-19
.PDF
BFastA_Syna_Fastighets_Agarlista_Bilaga_1.pdf
2016-01-19
Fastighetslista
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFastL_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BFastL_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BFastL_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFastL_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BFastL_Syna_Fastighetslista.docx
2015-10-19
Folkbokföring
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFbokf_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BFbokf_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BFbokf_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFbokf_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BFbokf_Syna_Folkbokforingsfraga.docx
2015-10-19
Folkbokföring med relationsuppgifter
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFbokfS_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BFbokfS_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BFbokfS_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFbokfS_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BFbokfS_Syna_Folkbokforingsfraga_med_relation.docx
2015-10-19
Folkbokföringshistorik
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFbfH_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BFbfH_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BFbfH_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFbfH_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BFbfH_Syna_Folkbokforingshistorik.docx
2015-10-19
Företagsinteckningar
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFtgInt_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BFtgInt_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BFtgInt_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFtgInt_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BFtgInt_Syna_Foretagsinteckningar.docx
2016-01-19
Grunduppgifter Företag
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFtgru_Brutto_Struktur.xml
2017-05-08
Word
Bftgru_Syna_Grunduppgifter.docx
2017-05-08
GrunduppgifterPlus Företag
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFtgruP_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BFtgruP_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BFtgruP_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFtgruP_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BftgruP_Syna_Grunduppgifter.docx
2015-10-19
Historik namn_adress
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BNamHst_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BNamHst_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BNamHst_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BNamHst_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BNamHst_Syna_Historik_namn_adress.docx
2016-01-19
Historisk Ledning
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BLednH_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BLednH_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BLednH_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BLednH_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BLednH_Syna_Historisk_Ledning.docx
2015-10-19
Historiska Engagemang
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BEngHst_Brutto_Struktur.xml
2016-04-18
XML
BEngHst_Fraga.xml
2016-04-18
Word
BEngHst_Syna_Historiska_Engagemang.docx
2016-04-18
Id-Kontroll Fysiker och Juridiker
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BIdkoll_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BIdkoll_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BIdkoll_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BIdkoll_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BIdkoll_Syna_Id-kontroll.docx
2015-10-19
Klassning
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKlass_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BKlass_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BKlass_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BKlass_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BKlass_Klassning.docx
2015-10-19
Koncerninformation
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKoncL_Brutto_Struktur_12.xml
2015-10-19
XSD
BKoncL_Brutto_Struktur_12.xsd
2015-11-02
XML
BKoncL_Fraga_12.xml
2015-10-19
XSD
BKoncL_Fraga_12.xsd
2015-11-02
Word
BKoncL_Syna_Koncerninformation_12.docx
2015-10-19
Konkursinformation
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKKInfo_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BKKInfo_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BKKInfo_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BKKInfo_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BKKInfo_Syna_Konkursinformation.docx
2015-10-19
Kreditupplysning AB
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKuAB_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BKuAB_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BKuAB_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BKuAB_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BKuAB_Syna_Kreditupplysning_AB.docx
2015-10-19
Kreditupplysning Företagare
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKuFore_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BKuFore_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BKuFore_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BKuFore_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BKuFore_Syna_Kreditupplysning_Foretagare.docx
2016-01-19
Kreditupplysning PDF
[+]
Typ
Namn
Ändrad
Word
BKuPDF_Syna_Kreditupplysning PDF.docx
2017-05-08
Kreditupplysning Person
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKuPriv_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BKuPriv_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BKuPriv_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BKuPriv_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BKuPriv_Syna_Kreditupplysning_Person.docx
2015-10-19
Kreditupplysning Övriga Juridiker
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKuOvrJ_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BKuOvrJ_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BKuOvrJ_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BKuOvrJ_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BKuOvrJ_Syna_Kreditupplysning_Ovriga_Juridiker.docx
2016-01-19
Ledning och Firmateckning
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BLedn_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BLedn_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BLedn_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BLedn_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BLedn_Syna_Ledning.docx
2015-10-19
Nyckeltal
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BNyck_Brutto_Struktur.xml
2017-05-08
XML
BNyck_Fraga.xml
2017-05-08
Word
BNyck_Syna_Nyckeltal.docx
2017-05-08
Partnerinloggning
[+]
Typ
Namn
Ändrad
Word
BLogOn_Syna_Partnerinloggning.docx
2017-05-08
Personbevakning Tillägg Borttag av Poster
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BPerBev_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BPerBev_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BPerBev_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BPerBev_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BPerBev_Syna_Tillagg_Borttag_Persondataforandringar.docx
2016-01-19
Serveringsställen - Lista och Detalj
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFhiDet_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BFhiDet_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BFhiDet_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFhiDet_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BFhiDet_Syna_Serveringsställe.docx
2015-10-19
XML
BFhiLst_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BFhiLst_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BFhiLst_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFhiLst_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BFhiLst_Syna_Serveringstillstandslista.docx
2016-01-19
Skatteregistrering
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFtgruS_Brutto_Struktur.xml
2017-01-09
XML
BFtgruS_Fraga.xml
2017-01-09
Word
BftgruS_Syna_Skatteregistrering.docx
2017-01-09
Sök Företag
[+]
Typ
Namn
Ändrad
Word
BFtgLSyna_Sok_Foretag.docx
2016-01-19
XML
BFtgL_Brutto_Struktur.xml
2015-10-19
XSD
BFtgL_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BFtgL_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFtgL_Fraga.xsd
2015-11-02
Sök Person
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFbfl_Brutto_Struktur.xml
2015-11-02
XSD
BFbfl_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BFbfl_Fraga.xml
2015-11-02
XSD
BFbfl_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BFbfl_Syna_Sok Person.docx
2016-11-25
Ärenden Bolagsverket
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BArende_Brutto_Struktur.xml
2015-11-02
XSD
BArende_Brutto_Struktur.xsd
2015-11-02
XML
BArende_Fraga.xml
2015-11-02
XSD
BArende_Fraga.xsd
2015-11-02
Word
BArende_Syna_Arenden_Bolagsverket.docx
2016-01-19