Syna API - Dokumentation för utvecklare

All offentlig information samlat i ett API

Vi har gjort många av våra tjänster tillgängliga så att du som kund kan utnyttja dem i dina egna produkter och webbtjänster. Här finns all offentlig person-, företags- och fastighetsinformation samlat i ett API. Visste du till exempel att du som API-kund kan hämta kreditklassning, folkbokföringsinformation, anmärkningskontroll och information från ett 20-tal övriga tjänster till dina egna skräddarsydda lösningar? Vi har åtskilliga kunder som dagligen hämtar stora mängder affärskritisk information från våra system där kundregister, kreditkontroll, betalningstjänster etc baseras på kvalitetsdata från Syna.

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi.

XML-baserat API

Synas API bygger på XML och levereras över HTTPS. Här bygger du som utvecklare enkelt din egen klient i valfritt programmeringsspråk eller genom skriptade verktyg som exempelvis cURL.

Dokument

Nedan hittar du dokumentation för ett urval av Synas API, saknar du något så tveka inte att kontakta oss. Under varje kategori finns XML-scheman, XML-exempel, felkoder samt en allmän beskrivning i wordformat.

Klicka på respektive API-avsnitt för att visa länkar till nedladdningsbara filer, och klicka sedan på länkarna för att ladda ner de dokument du är intresserad av. För att ladda ner samtliga filer från ett API till ett zip-arkiv, klicka på "[Ladda ner arkiv]".

Allmän Information
[-]
Typ
Namn
Ändrad
.PDF
ENG_Syna_Allman_Information.pdf
2018-01-22
.PDF
Syna_Allman_Information.pdf
2018-01-22
.PDF
Syna_Testmiljö.pdf
2019-10-10
Anmärkningar
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BAnmark_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BAnmark_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BAnmark_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BAnmark_Syna_Anmarkningar.pdf
2018-01-22
Anmärkningar PDF
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BAnmPDF_Fraga.xml
2017-05-18
XSD
BAnmPDF_Fraga.xsd
2018-02-05
.PDF
BAnmPDF_Syna_Anmarkningar PDF.pdf
2018-01-22
Arbetsställen - Lista och Detalj
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BArbLst_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BArbLst_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BArbLst_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BArbLst_Syna_Arbetsställelista.pdf
2018-01-22
XML
BArbst_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BArbst_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BArbst_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BArbst_Syna_Arbetsställe.pdf
2018-01-22
Bokslut
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BBokB_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BBokB_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BBokB_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BBokB_Syna_Bokslutsköp.pdf
2018-01-22
XML
BBokL_Fraga.xml
2015-11-02
XSD
BBokL_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BBokL_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BBokL_Syna_Bokslutslista.pdf
2018-01-22
Customer Verification
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BVaken_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BVaken_Syna_Customer_verification.pdf
2018-01-22
Engagemang
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BEnga_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BEnga_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BEnga_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BEnga_Syna_Engagemang.pdf
2018-01-22
Error
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
Error.xml
2015-10-19
XSD
Error.xsd
2015-11-02
Excel
Error_felkoder.xlsx
2015-10-19
.PDF
Error_Syna_felkodshantering.pdf
2018-01-22
Folkbokföring
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFbokf_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFbokf_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BFbokf_Svar.xml
2018-06-19
.PDF
BFbokf_Syna_Folkbokforingsfraga.pdf
2018-01-22
.PDF
ENG_BFbokf_Syna_Folkbokf.fraga.pdf
2018-01-22
Folkbokföring med relationsuppgifter
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFbokfS_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFbokfS_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BFbokfS_Svar.xml
2018-06-19
.PDF
BFbokfS_Syna_Folkbokforingsfraga_med_relation.pdf
2018-01-22
Folkbokföringshistorik
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFbfH_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFbfH_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BFbfH_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BFbfH_Syna_Folkbokforingshistorik.pdf
2018-01-22
Företagsinteckningar
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFtgInt_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFtgInt_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BFtgInt_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BFtgInt_Syna_Företagsinteckningar.pdf
2018-01-22
Grunduppgifter Företag
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFtgru_Fraga.xml
2018-03-14
XSD
BFtgru_Fraga.xsd
2019-11-15
XML
BFtgru_Svar.xml
2018-08-21
XSD
BFtgru_Svar.xsd
2019-11-15
.PDF
Bftgru_Syna_Grunduppgifter.pdf
2018-01-22
GrunduppgifterPlus Företag
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFtgruP_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFtgruP_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BFtgruP_Svar.xml
2018-03-14
XSD
BFtgruP_Svar.xsd
2018-03-14
.PDF
BFtgruP_Syna_GrunduppgifterPlus.pdf
2018-03-14
Excel
BFtgruP_Syna_GrunduppgifterPlus_Bilaga1.xlsx
2018-03-14
Historik namn_adress
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BNamHst_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BNamHst_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BNamHst_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BNamHst_Syna_Historik namn_adress.pdf
2018-01-22
Historisk Ledning
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BLednH_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BLednH_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BLednH_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BLednH_Syna_Historisk_Ledning.pdf
2018-01-22
Historiska Engagemang
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BEngHst_Fraga.xml
2016-04-18
XSD
BEngHst_Fraga.xsd
2018-02-05
XML
BEngHst_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BEngHst_Syna_Historiska_Engagemang.pdf
2018-01-22
Id-Kontroll Fysiker och Juridiker
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BIdkoll_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BIdkoll_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BIdkoll_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BIdkoll_Syna_Id-kontroll.pdf
2018-01-22
Klassning
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKlass_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BKlass_Fraga.xsd
2015-11-02
.PDF
BKlass_Klassning.pdf
2018-01-22
XML
BKlass_Svar.xml
2018-08-21
Koncerninformation
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKoncL_Fraga_12.xml
2015-10-19
XSD
BKoncL_Fraga_12.xsd
2015-11-02
XML
BKoncL_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BKoncL_Syna_Koncerninformation.pdf
2018-01-22
Konkursinformation
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKKInfo_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BKKInfo_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BKKInfo_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BKKInfo_Syna_Konkursinformation.pdf
2018-01-22
Kreditupplysning AB
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKuAB_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BKuAB_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BKuAB_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BKuAB_Syna_Kreditupplysning_AB.pdf
2018-01-22
Kreditupplysning Företagare
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKuFore_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BKuFore_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BKuFore_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BKuFore_Syna_Kreditupplysning_Företagare.pdf
2018-01-22
.PDF
ENG_BKuFore_Syna_Credit Report on Business Owners.pdf
2019-01-16
Kreditupplysning PDF
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XSD
BKuPDF_Fraga.xsd
2018-02-05
.PDF
BKuPDF_Syna_Kreditupplysning PDF.pdf
2018-01-22
.PDF
ENG_BKuPDF_Syna_Kreditupplysning PDF.pdf
2018-01-22
Kreditupplysning Person
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKuPriv_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BKuPriv_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BKuPriv_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BKuPriv_Syna_Kreditupplysning_Person.pdf
2018-01-22
Kreditupplysning Övriga Juridiker
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKuOvrJ_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BKuOvrJ_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BKuOvrJ_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BKuOvrJ_Syna_Kreditupplysning_Övriga Juridiker.pdf
2018-01-22
Ledning och Firmateckning
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BLedn_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BLedn_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BLedn_Svar.xml
2018-03-14
.PDF
BLedn_Syna_Ledning.pdf
2018-01-22
Nyckeltal
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BNyck_Fraga.xml
2017-05-18
XSD
BNyck_Fraga.xsd
2018-02-05
XML
BNyck_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BNyck_Syna_Nyckeltal.pdf
2018-01-22
Partnerinloggning
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XSD
BLogOn_Fraga.xsd
2018-02-05
XML
BLogOn_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BLogOn_Syna_Partnerinloggning.pdf
2018-01-22
Personbevakning Tillägg Borttag av Poster
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BPerBev_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BPerBev_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BPerBev_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BPerBev_Syna_Tillägg_Borttag_Persondataförändringar.pdf
2018-01-22
Skatteregistrering
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFtgruS_Fraga.xml
2017-01-09
XSD
BFtgruS_Fraga.xsd
2018-02-05
XML
BFtgruS_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BftgruS_Syna_Skatteregistrering.pdf
2018-01-22
Sök Företag
[+]
Typ
Namn
Ändrad
.PDF
BFtgLSyna_Sök Företag.pdf
2018-01-22
XML
BFtgL_Fraga.xml
2015-10-19
XSD
BFtgL_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BFtgL_Svar.xml
2018-08-21
Sök Person
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFbfl_Fraga.xml
2015-11-02
XSD
BFbfl_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BFbfl_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BFbfl_Syna_Sök Person.pdf
2018-01-22
Verklig huvudman
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BVHuvMF_Fraga.xml
2019-09-13
XSD
BVHuvMF_Fraga.xsd
2019-09-13
XML
BVHuvMF_Svar.xml
2019-09-13
XSD
BVHuvMF_Svar.xsd
2019-09-13
.PDF
BVHuvMF_Syna_Verklig huvudman Företag.pdf
2019-09-13
XML
BVHuvMP_Fraga.xml
2019-09-13
XSD
BVHuvMP_Fraga.xsd
2019-09-13
XML
BVHuvMP_Svar.xml
2019-09-13
XSD
BVHuvMP_Svar.xsd
2019-09-13
.PDF
BVHuvMP_Syna_Verklig huvudman Person.pdf
2019-09-13
.PDF
landskoder.pdf
2019-09-13
Ärenden Bolagsverket
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BArende_Fraga.xml
2015-11-02
XSD
BArende_Fraga.xsd
2015-11-02
XML
BArende_Svar.xml
2018-08-21
.PDF
BArende_Syna_Ärenden Bolagsverket.pdf
2018-01-22