Syna API - Dokumentation för utvecklare

All offentlig information samlat i ett API

Vi har gjort många av våra tjänster tillgängliga så att du som kund kan utnyttja dem i dina egna produkter och webbtjänster. Här finns all offentlig person-, företags- och fastighetsinformation samlat i ett API. Visste du till exempel att du som API-kund kan hämta kreditklassning, folkbokföringsinformation, anmärkningskontroll och information från ett 20-tal övriga tjänster till dina egna skräddarsydda lösningar? Vi har åtskilliga kunder som dagligen hämtar stora mängder affärskritisk information från våra system där kundregister, kreditkontroll, betalningstjänster etc baseras på kvalitetsdata från Syna.

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi.

XML-baserat API

Synas API bygger på XML och levereras över HTTPS. Här bygger du som utvecklare enkelt din egen klient i valfritt programmeringsspråk eller genom skriptade verktyg som exempelvis cURL.

Dokument

Nedan hittar du dokumentation för ett urval av Synas API, saknar du något så tveka inte att kontakta oss. Under varje kategori finns XML-scheman, XML-exempel, felkoder samt en allmän beskrivning i wordformat.

Klicka på respektive API-avsnitt för att visa länkar till nedladdningsbara filer, och klicka sedan på länkarna för att ladda ner de dokument du är intresserad av. För att ladda ner samtliga filer från ett API till ett zip-arkiv, klicka på "[Ladda ner arkiv]".

Allmän Information
[-]
Typ
Namn
Ändrad
.PDF
ENG_Syna_General_Information.pdf
2020-06-01
.PDF
Syna_Allman_Information.pdf
2020-06-01
.PDF
Syna_Testmiljö.pdf
2020-06-01
Anmärkningar
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BAnmark_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BAnmark_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BAnmark_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BAnmark_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BAnmark_Syna_Anmarkningar.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BAnmark_Syna_Records for payment default.pdf
2020-06-04
Anmärkningar PDF
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BAnmPDF_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BAnmPDF_Fraga.xsd
2020-06-01
.PDF
BAnmPDF_Syna_Anmarkningar PDF.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BAnmPDF_Syna_Records for payment default PDF.pdf
2020-06-04
Arbetsställen - Lista och Detalj
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BArbLst_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BArbLst_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BArbLst_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BArbLst_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BArbLst_Syna_Arbetsställelista.pdf
2020-06-01
XML
BArbst_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BArbst_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BArbst_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BArbst_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BArbst_Syna_Arbetsställe.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BArbLst_Syna_Workplace List_.pdf
2020-06-04
.PDF
ENG_BArbst_Syna_Workplace.pdf
2020-06-04
Bevakningsobjekt_Tillägg
[+]
Typ
Namn
Ändrad
.PDF
BBevObj_Bevakningsobjekt_Tillägg.pdf
2020-06-01
XML
BBevObj_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BBevObj_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BBevObj_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BBevObj_Svar.xsd
2020-06-01
Bokslut
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BBokB_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BBokB_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BBokB_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BBokB_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BBokB_Syna_Bokslutsköp.pdf
2020-06-01
XML
BBokL_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BBokL_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BBokL_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BBokL_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BBokL_Syna_Bokslutslista.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BBokB_Syna_Annual Report Purchase.pdf
2020-06-04
.PDF
ENG_BBokL_Syna_Annual Reports List.pdf
2020-06-04
Customer Verification
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XSD
BVaken_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BVaken_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BVaken_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BVaken_Syna_Customer_verification.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BVaken_Syna_Customer_verification.pdf
2020-06-04
Engagemang
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BEnga_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BEnga_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BEnga_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BEnga_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BEnga_Syna_Engagemang.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BEnga_Syna_Assignments to companies.pdf
2020-06-04
Error
[+]
Typ
Namn
Ändrad
.PDF
ENG_Error_Syna_error code management.pdf
2020-06-04
XML
Error.xml
2020-06-01
XSD
Error.xsd
2020-06-01
Excel
Error_felkoder.xlsx
2020-06-01
.PDF
Error_Syna_felkodshantering.pdf
2020-06-01
Folkbokföring
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFbokf_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BFbokf_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BFbokf_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BFbokf_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BFbokf_Syna_Folkbokforingsfraga.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BFbokf_Syna_National registration.pdf
2020-06-01
Folkbokföring med relationsuppgifter
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFbokfS_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BFbokfS_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BFbokfS_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BFbokfS_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BFbokfS_Syna_Folkbokforingsfraga_med_relation.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BFbokfS_Syna_National registration with marital relation.pdf
2020-06-04
Folkbokföringshistorik
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFbfH_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BFbfH_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BFbfH_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BFbfH_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BFbfH_Syna_Folkbokforingshistorik.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BFbfH_Syna_Historical information in SPAR.pdf
2020-06-04
Företagsinteckningar
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFtgInt_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BFtgInt_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BFtgInt_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BFtgInt_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BFtgInt_Syna_Företagsinteckningar.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BFtgInt_Syna_Floating Charges.pdf
2020-06-04
Grunduppgifter Företag
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFtgru_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BFtgru_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BFtgru_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BFtgru_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
Bftgru_Syna_Grunduppgifter.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_Bftgru_Syna_Basic Information on Companies.pdf
2020-06-04
Historik namn_adress
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BNamHst_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BNamHst_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BNamHst_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BNamHst_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BNamHst_Syna_Historik namn_adress.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BNamHst_Syna_History relating to names and addresses.pdf
2020-06-04
Historisk Ledning
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BLednH_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BLednH_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BLednH_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BLednH_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BLednH_Syna_Historisk_Ledning.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BLednH_Syna_Historical Leadership.pdf
2020-06-04
Historiska Engagemang
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BEngHst_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BEngHst_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BEngHst_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BEngHst_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BEngHst_Syna_Historiska_Engagemang.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BEngHst_Syna_Historical Assignments to companies.pdf
2020-06-04
Id-Kontroll Fysiker och Juridiker
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BIdkoll_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BIdkoll_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BIdkoll_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BIdkoll_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BIdkoll_Syna_Id-kontroll.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BIdkoll_Syna_Identity Check.pdf
2020-06-04
Klassning
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKlass_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BKlass_Fraga.xsd
2020-06-01
.PDF
BKlass_Klassning.pdf
2020-06-01
XML
BKlass_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BKlass_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
ENG_BKlass_Syna_Classification.pdf
2020-06-04
Koncerninformation
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKoncL_Fraga_12.xml
2020-06-01
XSD
BKoncL_Fraga_12.xsd
2020-06-01
XML
BKoncL_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BKoncL_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BKoncL_Syna_Koncerninformation.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BKoncL_Syna_Group Information.pdf
2020-06-04
Konkursinformation
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKKInfo_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BKKInfo_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BKKInfo_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BKKInfo_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BKKInfo_Syna_Konkursinformation.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BKKInfo_Syna_Information on Bankruptcy.pdf
2020-06-04
Kreditupplysning AB
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKuAB_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BKuAB_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BKuAB_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BKuAB_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BKuAB_Syna_Kreditupplysning_AB.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BKuAB_Syna_Credit Report for AB_ENG.pdf
2020-06-04
Kreditupplysning Företagare
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKuFore_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BKuFore_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BKuFore_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BKuFore_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BKuFore_Syna_Kreditupplysning_Företagare.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BKuFore_Syna_Credit Report on Business Owners.pdf
2020-06-01
Kreditupplysning PDF
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XSD
BKuPDF_Fraga.xsd
2020-06-01
.PDF
BKuPDF_Syna_Kreditupplysning PDF.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BKuPDF_Syna_Credit report PDF.pdf
2020-06-04
Kreditupplysning Person
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKuPriv_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BKuPriv_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BKuPriv_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BKuPriv_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BKuPriv_Syna_Kreditupplysning_Person.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BKuPriv_Syna_Credit Report Person.pdf
2020-06-04
Kreditupplysning Övriga Juridiker
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BKuOvrJ_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BKuOvrJ_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BKuOvrJ_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BKuOvrJ_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BKuOvrJ_Syna_Kreditupplysning_Övriga Juridiker.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BKuOvrJ_Syna_Credit Report Other Legal Entities.pdf
2020-06-04
Ledning och Firmateckning
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BLedn_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BLedn_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BLedn_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BLedn_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BLedn_Syna_Ledning.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BLedn_Syna_Company Leadership.pdf
2020-06-04
Nyckeltal
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BNyck_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BNyck_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BNyck_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BNyck_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BNyck_Syna_Nyckeltal.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BNyck_Syna_Key Ratios.pdf
2020-06-04
Partnerinloggning
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XSD
BLogOn_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BLogOn_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BLogOn_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BLogOn_Syna_Partnerinloggning.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BLogOn_Syna_Partner login.pdf
2020-06-04
Personbevakning Tillägg Borttag av Poster
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BPerBev_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BPerBev_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BPerBev_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BPerBev_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BPerBev_Syna_Tillägg_Borttag_Persondataförändringar.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BPerBev_Syna_Personal Data Security.pdf
2020-06-04
Skatteregistrering
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFtgruS_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BFtgruS_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BFtgruS_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BFtgruS_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BftgruS_Syna_Skatteregistrering.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BFtgruS_Syna_Company Tax Registration.pdf
2020-06-01
Sök Företag
[+]
Typ
Namn
Ändrad
.PDF
BFtgLSyna_Sök Företag.pdf
2020-06-01
XML
BFtgL_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BFtgL_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BFtgL_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BFtgL_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
ENG_BFtgL_Syna_Company Search.pdf
2020-06-04
Sök Person
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BFbfl_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BFbfl_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BFbfl_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BFbfl_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BFbfl_Syna_Sök Person.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BFbfl_Syna_Search for Person.pdf
2020-06-04
Ärenden Bolagsverket
[+]
Typ
Namn
Ändrad
XML
BArende_Fraga.xml
2020-06-01
XSD
BArende_Fraga.xsd
2020-06-01
XML
BArende_Svar.xml
2020-06-01
XSD
BArende_Svar.xsd
2020-06-01
.PDF
BArende_Syna_Ärenden Bolagsverket.pdf
2020-06-01
.PDF
ENG_BArende_Syna_Cases at Bolagsverket.pdf
2020-06-04