Småföretagande och starkt entreprenörskap präglar Botkyrka

Botkyrka vinner Bästa Tillväxt 2019

Botkyrka kommun vinner Bästa Tillväxt 2019 i Stockholms län. På andra och tredje plats kommer Haninge respektive Södertälje.

Det är en nöjd näringslivschef som kan konstatera att Botkyrka kommun för andra året i rad vinner utmärkelsen Bästa Tillväxt i Stockholms län.

– Det är givetvis mycket tillfredställande. Samtidigt måste jag vara ödmjuk. Det är ju alla våra duktiga företagare som är anledningen till att vi får priset och det är därför de som ska äras, säger Gustav Fridlund och fortsätter:

– Botkyrka är en kommun som framför allt präglas av småföretagande med ett starkt entreprenörskap och många bolagsbyggare. Av Botkyrkas knappt 6 000 företag är ungefär 60 procent mikroföretag och tillväxten sker främst i företag med mellan 5 och 50 anställda. Samtidigt finns här inslag med större arbetsgivare som Alfa Laval och Delaval samt profilerade aktörer inom kultur och kreativitet.

 

I Botkyrka är de dominerande branscherna bygg, handel och tjänsteföretag inom juridik, handel, ekonomi och andra områden.

– Men det viktiga är inte företagsstrukturen, den är inte unik i sig. Det viktiga är att företagarna i Botkyrka är bra på att driva sina företag. Tillväxtresultaten talar för sig. Vi möter många entreprenörer med ett oerhört starkt affärsdriv och skarpa framtidsbyggare som vill nå framgångar på många olika plan, fortsätter Gustav Fridlund.

– Man kan dessutom med gott samvete hävda att Botkyrka är en dynamisk plats – en del av den växande huvudstadsregionen. Det startas nya företag, men det finns förstås både in- och utflyttning av företag och trenden är fler och starkare företag.

 

Under det senaste året har antalet konkurser ökat i Stockholmsregionen mer än i övriga delar av Sverige, vilket kanske kan förvåna.

– Det återstår att se hur konjunkturutvecklingen kommer att påverka. Företag som vågar vara i framkant är bättre rustade för att klara av en vikande konjunktur, men löper samtidigt lite större risker, vilket också är villkoren för företagandet. Men många små och medelstora företag är samhällsrisken däremot mindre, förklarar Gustav Fridlund.

– Vi har en bra dialog med våra företagare som ger oss en bra inblick i deras vardag och framtida behov. Generellt är det viktigt att man håller uppe byggtakten, infrastruktursatsningar och klarar av skiftet inom handel med förändrade förutsättningar för butiker, e-handel och logistik.

 

Botkyrka kommun arbetar aktivt med att underlätta för människor att både starta och driva företag i kommunen.

– I första hand fokuserar vi på våra befintliga tillväxtbolag. Deras utmaningar skiljer sig åt, men vi vet att affärsutveckling och kompetensförsörjning utifrån företagens behov är affärskritiska frågor för många företag, säger Gustav Fridlund. Därför har vi tillsammans med privata investerare bildat bolaget Tillväxt Botkyrka som riktar sig mot företag med 5 till 50 anställda.

– Vi har också sedan länge identifierat mark och lokaler för expansion som ytterligare en strategisk fråga för många Botkyrkaföretag och nya etableringar. Vi har en översiktsplan som ger utrymme för 15 000 nya arbetstillfällen fram till 2040, och i dag har vi mark till försäljning i olika delar av kommunen samt även större utvecklingsprojekt på gång som Södra Porten längs E4.

– Vi märker ett ökat intresse från både Botkyrkaföretag, investerare och fastighetsutvecklare att växa i Botkyrka och utveckla Botkyrka som plats. Därför ser vi på framtiden med tillförsikt och optimism, avslutar Gustav Fridlund.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se