Halmstad har bäst tillväxt i Hallands län

Halmstads kommun har den bästa tillväxten i Hallands län i 2018 års tillväxtindex.

Från brons till guld. Så kan man snabbast beskriva utvecklingen i Halmstads kommun, som 2018 vinner utmärkelsen Bästa Tillväxt i Hallands län.

Det är kreditupplysningsföretaget Syna som står bakom utmärkelsen Bästa Tillväxt, vilken bygger på en granskning av samtliga svenska aktiebolags bokslut. Utmärkelsen går till den kommun i varje län som har störst andel företag som ökar sin omsättning, nyanställer och går med vinst och bygger med andra ord på verkliga fakta.

– Vi har haft en positiv utveckling under flera år i följd, säger Håkan Strömqvist, affärsområdeschef Näringsliv på Destination Halmstad i Halmstads kommun. Och det finns ett flertal anledningar till detta. En är att vi i år har passerat 100 000 invånare. Därmed har vi som kommun ökat vårt attraktionsvärde bland investerare. Vi har också många, otroligt duktiga företagare och entreprenörer i vår kommun.

– En större stad får ett branschmässigt mer diversifierat näringsliv med både stora och små företag. Det i sin tur öppnar för fler och mer varierande arbetstillfällen inom olika branscher. Som en följd av det skapas ett ökat intresse bland både människor och företag att flytta hit. För Halmstads del har vi en intressant mix av stora företag med många anställda och många mindre men expansiva företag, framför allt inom tjänstesektorn.

En annan förklaring till den positiva utvecklingen som Håkan Strömqvist pekar på är Halmstads strategiska läge. Precis intill E6:an, mitt emellan två starka arbetsmarknader som Göteborg och Malmö, ligger Halmstad med såväl järnväg som flygplats och hamn, där både sjöfarten och flyget visat en stabil tillväxt under flera år i rad.

– Det har gjort att Halmstad är intressant för många företag som är i behov av snabb distribution för sina produkter, exempelvis Biltema och AJProdukter som båda har stora anläggningar i kommunen. Ett annat bra exempel är hamnen i Halmstad, ett nav för import av personbilar med över 10 000 fordon årligen. Många logistikföretag har också valt att etablera sig här och vi kan se ett ökat intresse från fler aktörer som vill följa efter.

En tredje betydande faktor för näringslivets utveckling är Högskolan i Halmstad. Dels för att flera nya företag skapats som en direkt följd av den forskning som bedrivs vid högskolan och de inkubatorer som växt upp jämsides. Och dels för att många studenter väljer att stanna kvar i Halmstad efter examen. Det finns dessutom ett flertal konkurrenskraftiga utvecklingsmiljöer som Fab Lab, Digitalt laborativt centrum, Elektronikcentrum, Health Lab med flera, där företag kan utveckla och skapa nya produkter och tjänster.

– Det betyder att vi kan erbjuda en ung och välutbildad arbetskraft, som är på väg ut i arbetslivet inom sektorer där företag i dag letar med ljus och lykta efter medarbetare med rätt kompetens.

Håkan Strömqvist poängterar också vikten av det nära samarbete som kommunen har med det lokala näringslivet på olika nivåer och som bland annat tar sig uttryck i olika branschnätverk, vilka arbetar för att lyfta fram Halmstad och den potential som finns i kommunen.

– Halmstads kommun har alltid haft många entreprenörer och det anser jag är något som fortfarande kännetecknar staden. Här finns en optimism och framtidstro som är smittande, det tycker jag bådar gott inför framtiden. Att det stämmer styrks inte minst av den politiska ambitionen i staden, att Halmstad år 2050 ska ha 150 000 invånare och att minst 22 000 nya arbetstillfällen ska ha skapats fram till dess.

 

Det här är Syna

Synas kundrådgivare

Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.

Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se